Se flere

Leksikon

Sønderjyllands fugleliv er legendarisk i ornitologiske kredse. Vadehavets tidevandsflader er spisekammer for millioner af trækfugle. Vadefugle af alle arter søger føde her, både forår og efterår. Særligt bør nævnes almindelig og islandsk ryle, klyde, strandskade, rødben, lille kobbersneppe og strandhjejle. Men også... Læs mere

Tilmeld dig Grænseforeningens nyhedsbrev

Kalender