1730 Graasten Slot

Kobberstik fra Pontoppidans Theatrum Dania, der udkom i 1730

Privacy
Picture