200711 Genforeningsfesten på Dybbøl

Fra Genforeningsfesten på Dybbøl den 11. juli 1920

Privacy
Picture