Generalforsamling og sang

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kaffebord, fællessang og spillemandsmusik.