Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Skelbækken

Et 24 km langt vandløb, som siden 1920 udgør en del af grænsen til Tyskland. Skelbækken har sit udspring vest for Frøslev Plantage og sit udløb i Gammelå ved Pebersmark øst for Tønder. Bækken var før i tiden herredsskel mellem Slogs og Kær herreder. Navnet Skelbækken stammer sandsynligvis fra 1800-tallet og har derfor ikke noget med den nuværende grænse at gøre.

Af Helle Thuesen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.