Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Søbygård, opført af Hans den Yngre. Den nuværende hovedbygning er fra 1700-tallet. Foto: Per Jakob Fahlén.

Søbygaard

Hovedgård på Vestærø, opført af hertug Hans den Yngre omkring 1580. Hovedbygningen er omgivet af voldgrav og har oprindeligt haft tårn og fire stokværk, inkl. kælderen. I stueetagen er der kalkmalerier fra ca. 1580. I 1700-tallet fjernedes tårnet og et stokværk. Avlsbygningerne består af tre længer. I 1729 blev Søbygaard krongods og var frem til 1771 bolig for den nordborgske amtsforvalters fuldmægtig. I 1991 påbegyndtes en totalrestaurering, der fortsat (anno 2011) er i gang.

Af Karsten Hermansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Mette Havsteen-Mikkelsen (red.): Hertugens Søbygaard – bygningshistorie, drift og restaurering. 2000.