Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Sønderborg Amt

Amtet bestod oprindeligt stort set af Nybøl Herred og Als Sønder Herred. Det gennemgik adskillige forandringer og blev i 1564 ophævet, da hertug Hans den Yngre oprettede sit hertugdømme. I 1667 genopstod amtet, nu kun bestående af Als Sønder Herred, som snart blev stærkt reduceret, da de augustenborgske godser blev udskilt som et godsdistrikt. I 1779 blev amtet atter udvidet med Nybøl Herred. Fra 1777 havde Sønderborg og Nordborg amter fælles amtmand og 1850-1864 havde de to amter fælles amtmand med Aabenraa Amt. I 1853 bestod amtet på ny af Nybøl Herred og Als Sønder Herred og blev i 1867 sammen med Nordals omdannet til Sønderborg Kreds. Forinden var Ærø i forbindelse med grænsedragningen i 1864 afstået til Kongeriget. I perioden 1920-1970 var det et amt, idet Sønderborg Købstad og Augustenborg Flække blev udskilt af amtet i begyndelsen af 1920-erne. 1. april 1932 blev amtet lagt sammen med Aabenraa Amt, men de to amter beholdt hver deres amtsråd. I 1970 blev amtet en del af Sønderjyllands Amt.

Af Kim Furdal i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold ... 2007.