Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Sankt Knuds Kirke Frederiksstad

Katolikkerne var også blandt de religiøst forfulgte, som fandt et fristed i Frederiksstad. Deres enkle kirkesal uden tårn ligger Am Fürstenburgwall og er fra 1853. Dele af inventaret er dog ældre, bl.a. et fransk, tidlig gotisk kors fra omkring 1230, en stående Kristusfigur i barokstil og syv apostelfigurer fra Claus Gabriels værksted omkring midten af 1600-tallet samt de senbarokke stolestader fra 1760 med reliefprydede vanger.

Grænseforeningens Årbog, 2001. Henning Dehn-Nielsen.