Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Zeitfreivillige foran Tønder Kaserne, hvor uddannelsen fandt sted. To værnemagtsofficerer står i forreste række. Frøslevlejrens Museum.

Zeitfreiwillige

Hjemmetysk bevæbnet og uniformeret korps, der fungerede fra januar 1943 til april 1945. Korpset havde ca. 1.600 medlemmer og var en slags hjemmeværn, der skulle bistå regulære tyske tropper i tilfælde af en allieret invasion i Sønderjylland. Det blev også i enkelte tilfælde under uroligheder sat ind mod danske medborgere. Den tyske værnemagt forestod uddannelse af korpset, som blev oprettet på foranledning af ledelsen i det tyske mindretal i et forsøg på at reducere de rigstyske krav om frontsoldater fra mindretallet.

Af Henrik Skov Kristensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Hans Schultz Hansen og Henrik Skov Kristensen (udg.): Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945. 2003.