Atomaffald skal deponeres ved grænsen

Efter at atomkraftværket i Brunsbüttel er lukket, skal der findes steder at deponere let radioaktivt affald herfra. Et af de steder bliver ved Harreslev tæt på den dansk-tykse grænse. Foto: Steffen Papenbroock

Slesvig-Holsten har planer om at deponere atomaffald i Harreslev kommune, der ligger tæt på den dansk-tyske grænse. Mens Harreslevs borgmester og seks andre borgmestre på den tyske side af grænsen er blevet orienteret, er der ikke blevet taget kontakt til Aabenraa Kommune på den danske side af grænsen.

Thomas Andresen (V), der er borgmester i Aabenraa, undrer sig over, at han ikke er blevet kontaktet af den slesvig-holstenske miljøminister, Robert Habeck (De Grønne), der allerede sidste mandag tog kontakt til bl.a. Harreslevs borgmester, Martin Ellermann.

”Hvis vi vil samarbejde hen over grænsen, så er der da en klar forventning om, at vi orienterer hinanden. Især sager om miljøforurening kan belaste samarbejdet”, siger Thomas Andresen til Flensborg Avis.

I alt drejer det sig om 35.000 ton let radioaktivt forurenet affald fra to af Slesvig Holstens atomkraftværker, Krümmel og Brunsbüttel, som skal rives ned. Affaldet, der er såkaldt let radioaktivt forurenet materiale såsom eksempelvis asfalt fra nærliggende veje, skal fordeles på syv lossepladser. Iblandt de syv lossepladser er lossepladsen Balzersen der ligger i Harreslev, cirka ni kilometer fra den dansk-tyske grænse.

Flensborg Avis skriver på lederplads, at sagen er udtryk for, at der tilsyneladende er meget langt igen, før det dansk-tyske grænseland kommer til at funger gnidningsløst.

”Det må undre en del, at et miljøministerium, der om nogen ved, hvilken offentlig diskussion disse beslutninger altid medfører, er så sløset. Tilmed ledet af en minister, der kan dansk og har en stor veneration for Danmark”, skriver avisens chefredaktør Jørgen Møllekær.

I kølvandet på atomkatastrofen i Fukushima, Japan, i 2011 lukkede Tyskland syv af sine i alt 17 atomkraftværker og indførte en ny energipolitisk handlingsplan, der skal udfase brugen af atomkraft, så landet i 2022 har afviklet atomkraft.

AKW Brokdorf er i dag det eneste eksisterende atomkraftværk i Slesvig-Holsten og dermed et af de ni funktionsdygtige atomkraftværker i Tyskland.