Højskolekursus sætter fokus på mindretalserfaringer

På højskolekurset “Danskerne findes i mange modeller” på Rødding Højskole stilles der skarpt på, hvordan grænselandets mindretalserfaringer kan bruges i håndteringen af aktuelle kulturmøder.

Tag på højskole fra 4. til 10. september. Grænseforeningen og Rødding Højskole inviterer til ugekurset ”Danskerne findes i mange modeller”, der stiller skarpt på de aktuelle udfordringer, som samfundets sammenhængskraft står over for, og hvad der i den sammenhæng er at lære af mindretallenes erfaringer.

Sammenhængskraften i den danske samfundsmodel er udfordret af globalisering, indvandring og flygtninge. Kan Danmark klare de udfordringer, landet står overfor? Hvad gør vi, hvis vi ikke kan holde sammen i EU? Og hvad kan erfaringerne fra mindretallenes bruges til? Det er nogle af de spørgsmål, der stilles i kursusprogrammet og som på kurset vil blive belyst af ekspertoplæg og personlige beretninger.

Professor og velfærdsforsker Jørn Henrik Petersen, Syddansk Universitet, vil på kurset holde foredrag om de udfordringer, som samfundet står over for, når homogeniteten udfordres af globalisering og indvandring.

”Debatten kører i dag meget på at skabe billeder af dem og os, som indvandrerne over for danskerne, men også samfundets svage over for dem, der kan klare sig selv. Denne opdeling af befolkningen udfordrer velfærdsstaten, hvis grundlæggende princip er det tillidsfulde fællesskab”, siger Jørn Henrik Petersen. 

Kurset er tilrettelagt med foredrag og debat på Rødding Højskole og to heldagsture til Flensborg og Sild, hvor deltagerne vil møde bl.a. chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis, justits-, kultur- og Europaminister i Slesvig-Holsten, Anke Spoorendonk (SSW), formand Jon Hardon Hansen, Sydslesvigsk Forening (SSF), overborgmester i Flensborg, Simon Faber (SSW) og Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti.

Andre medvirkende er historiker og samfundsdebattør Michael Böss, og professor og EU-forsker Marlene Wind, Københavns Universitet.

Kursusværter er Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen, og Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole.

Prisen for kurset er 4.350 kr., og der gives 500 kr. i rabat til Grænseforeningens medlemmer. Yderligere information og kursusprogrammet findes på Rødding Højskoles hjemmeside.