mindretal:

Dansk i Tyskland

På den tyske side af den dansk-tyske grænse, i Sydslesvig, bor ca. 50.000 dansksindede tyske statsborgere, der er organiseret i en række foreninger, bl.a. Sydslesvigs Forening (SSF), Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Dansk Skoleforening. De udgør et nationalt mindretal i Tyskland på linje med frisere, sorbere, romaer og sinti.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2017 

Så længe der er et dansk mindretal i Sydslesvig, er der brug for Grænseforeningen, siger Jens Andresen, der er Grænseforeningens nye formand.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2017

Hartmut Koschyk, der er den tyske regerings kommitterede for nationale mindretal, har besøgt København. Han talte for et tættere dansk-tysk samarbejde, både når det gælder regeringens Tysklandsstrategi, mindretallene og markeringen af 100-året for grænsedragningen i 2020. Og så tog han initiativ til at invitere kulturminister Mette Bock (LA) til Berlin. 

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.5/oktober 2016 

Eleverne på de danske skoler i Sydslesvig taler ikke så godt dansk, som de har gjort. Det er op ad bakke at få udviklingen vendt, siger rektor Jørgen Kühl, A.P. Møller Skolen i Slesvig

Artiklen er fra Grænsen nr.4/august 2016

Den regionale identitet er blevet skærpet i Europa, og det er forståeligt i en global tid præget af uro, siger Tove Malloy, der er leder af Det Europæiske Mindretalscenter, ECMI. Hun peger på, at mange nationale mindretal har det svært

Artiklen er fra Grænsen nr.4/august 2016

Barndommens rejser til grænselandet og et statsbesøg i Budapest lagde kimen til Tove Hansen Malloys skifte fra Udenrigstjenesten til leder af Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmål (ECMI) i Flensborg

Artiklen er fra Grænsen nr.4/august 2016

Jøder og arabere fra det israelske parlament kom på besøg i grænselandet og blev forvirrede over religiøse og nationale symboler, men også inspireret til fredelig sameksistens. Det danske og det tyske mindretal fik en enestående chance for at se sig selv udefra

Artiklen er fra Grænsen nr.4/august 2016

Skal man som dansk mindretal vælge mellem dansk og tysk? Nej, siger sydslesvigeren Christopher Warnke, der er kommende elev på Rødding Højskole og formand for Grænseforeningen Ungdom. Mens Jens A. Christiansen, der er generalsekretær i Sydslesvigsk Forening, siger ja. 

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.4/august 2016 

Af Sebastian Schlüter Jacobsen

Mindretallene i Europa er ikke bare en abstrakt størrelse for Grænseforeningens medlemmer: En række lokalforeninger arrangerer ture til det danske mindretal i Sydslesvig og til andre europæiske mindretal og møder mindretallene i deres dagligdag.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

24-årige Julia Warnke er en af de 8000 pendlere, der hver dag skal gennem grænsekontrollen ved den dansk-tysk grænse.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

Dialekt, hjemstavnsfølelse og tillid er begreber, som DR Syds nye chef Kirsten Elley, der selv stammer fra Kværs ved Gråsten, forbinder med Sønderjylland

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.3/juni 2016 

De næste tre år skal Flensborg Avis levere public service-tv til danskerne om alt fra håndbold til erhvervsliv i Nordtyskland. Formål: At synliggøre det danske mindretal i Danmark og bakke op om den danske regerings Tysklandsstrategi
 

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.2/april 2016

Ann-Kristin, der kommer fra det danske mindretal i Sydslesvig, og Daniel, der er opvokset på Als som en del af det tyske mindretal, er enige om, at man godt kan være dansk og tysk samtidig

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.2/april 2016

Nej, siger Erik Meier Carlsen, politisk kommentator og forfatter til De overflødiges oprør – en trussel mod demokratiet? Mens Lars Harms, der er medlem af den slesvig-holstenske landdag for mindretalspartiet, SSW, siger ja.

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2016

Søren Ryge Petersen voksede op som søn af læreren på den danske skole i landsbyen Agtrup i Sydslesvig. I hjemmet blev der kun talt dansk, men det betød ikke at tysk var dårligt. Den lære skriver Søren Ryge Petersen om i sin nye bog ”Min barndom”

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2016 

Jørn Mikkelsen, der har været Tysklands-korrespondent i Berlin, og Marc-Christoph Wagner, der er Nordeuropa-korrespondent med base i København, diskuterer mediernes rolle i en tid med grænsekontrol og flygtninge i Europa

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2016

Sydslesvigske børn i tusindvis er blevet sendt til Danmark siden 1919. En historiestuderende har taget initiativ til at kortlægge, hvad sydslesvigske feriebørn har fået ud af deres ophold hos danske værtsfamilier i Danmark

Af David Nygaard-Madsen

Artiklen er fra magasinet Grænsen nr.1/februar 2016 

Litteraten Jørgen Bukdahl, der døde i 1982, var optaget af det nordiske, grundtvigsk folkelighed og danskheden i Sydslesvig. Ny bog præsenterer hans tanker, der taler levende ind i vor tid

Af Anna-Lise Bjerager

Else Marie Bukdahl, der i to årtier var rektor for Kunstakademiet i København, har redigeret en ny bog om sin far, litteraten Jørgen Bukdahl, der levede fra 1896 til 1982.