Årsmødeplakat 2011, Dansk Central Bibliotek for Sydslesvig.