BARNETS TARV VIGTIGT I SYDSLESVIG

Tilføjet 06. sep 2012 - 11:04
Del nyheden

Kan man tage sit barn ud af en dansk skole, hvis det ikke trives, til fordel for en tysk, og samtidig lade bror eller søster fortsætte sin skolegang på den danske?

Spørgsmålet om den såkaldte "søskenderegel" har været genstand for stor debat i Sydslesvig efter sommerferien.

Ifølge Flensborg Avis har Dansk Skoleforening for Sydslesvig afholdt et ekstraordinært møde i styrelsen som følge af debatten, og resultatet blev følgende formulering, som skal fremlægges på et møde i Skoleforeningens fællesråd den 20. september:
»Styrelsen forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen, vælger en dansk daginstitution og skole for alle deres børn. Af hensyn til barnets tarv bortvises børn ikke, hvis forældrene ikke er konsekvente i deres valg af daginstitution og skole. Skoleforeningen vil tydeliggøre sin informationspolitik på området«.

Ifølge formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig Per Gildberg var der på mødet stor enighed om denne sætning, og han udtaler, at det er en bekræftelse af Skoleforeningens hidtidige holdning.

Per Gildberg betoner, at barnets tarv står i centrum for Skoleforeningen.

Læs mere om sagen på GRÆNSEN.DK