Besøg fra Danevirke

Dato
Sted

Mødested: Museum Jorn , Gudenåvej 7-9, 8600 Silkeborg

Vi får besøg af vore venner fra  Danevirke og mødes
ved Museum Jorn, hvor vi får en kop kaffe og vil herefter besigtige
maleriudstillingen Munch-Jorn. Derefter kører vi til kunstcenteret
Silkeborg Bad, hvor der spises frokost. Vi vil herefter køre til Gl. Ry
Mølle med udstilling af flygtningetegninger fra 2. verdenskrig og
afslutter dagen med en kop kaffe og kage.