Bestyrelsen for Assens og omegn

Formand
Birgitte Lerch

Kasserer
Aase Brink

Bestyrelsesmedlemmer
Karen Fanø

Margrethe-Bloch-Larsen

Ulla Hansen

Anki Koppel

Marianne T. Hansen