Bestyrelsen for Hjørring

Fung. formand og kasserer
Kaj Kristensen           e-mail: kaj.kristensen@tdcadsl.dk      tlf.: 4922 2746

Bestyrelsesmedlemmer
Ingrid Carstens
Margit Andersen
Marie Skadborg
Henning Petersen
Harald C. R. Thomsen