Bestyrelsen for Horsens

BESTYRELSEN FOR GRÆNSEFORENINGEN FOR HORSENS OG OMEGN

Formand: 
Jens Nørgaard
Svalevej 8
8740 Brædstrup

Tlf.: 7575 2221   mobil: 5095 9280      mail: jenstopquilt@gmail.com

Næstformand, sekretær & feriebørn: 
Tove Sørensen,
Oventoften 1,
8751 Gedved

Tlf.: 2286 5466      mail: tsgedved2549@live.dk

Kasserer:   
Egon Mahncke
Agertoften 11
8700 Horsens

Tlf.: 2046 5753      mail: mahncke@stofanet.dk

Kontaktperson til Isted Børnehave     
Bruno Christensen, Bævervej 5, 8700 Horsens
Tlf.: 7567 3885      mobil: 2285 3887      mail: bru.chr@hotmail.com


Suppleant : 
Egon Nowakowski