Bestyrelsen for Svendborg

Formand
Minna Bøgebjerg
Tlf. 62 25 22 23

Næstformand
Gurli Voigt Rasmussen
Tlf. 62 25 10 19

Kasserer
Ernst Budde
Tlf. 62 22 59 21

Sekretær
Dennis R. Larsen
Tlf. 62 22 11 39

Mestyrelsesmedlemmer
Jens Chr. Houborg      
Tlf. 62 21 89 55