Buste af Frederik 7.

Buste af Frederik 7. på Glÿcksborg Slot, som var kongens residens i Slesvig

Privacy
Picture