Danmark er et lidet land

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, tekst af Jeppe Aakjær, trykt i 5.000 eksemplarer

Privacy
Picture