De enkelte dele af Danevirke-komplekset. Kort: Jørgen Andersen.