Den inderste del af Haderslev Fjord mod vest. I forgrunden Starup Kirke og præstegård. Ca. 1990. Foto: Flyvestation Skydstrup.

Den inderste del af Haderslev Fjord mod vest. I forgrunden Starup Kirke og præstegård. Ca. 1990. Foto: Flyvestation Skydstrup.

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture