Det slesvigske våben, benyttet af Sønderjyllands Amt 1970-2007.