DISKRIMINATION AF SYDSLESVIGSKE STUDENTER

Tilføjet 19. jun 2014 - 12:18
Del nyheden

Grænseforeningens formand vil over for uddannelses- og forskningsministeren forfølge den opsigtsvækkende regelændring, der diskriminerer danske studenter fra Sydslesvig.

Det blev en livlig debat i Mindretallenes telt på folkemødet på Bornholm, da de to formænd fra henholdsvis Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening, Mette Bock og Jon Hardon Hansen, mødte Dansk Folkepartis medlem af Sydslesvigudvalget, Martin Henriksen, og Flensborg Avis’ chefredaktør, Jørgen Møllekær.

Det var ikke alt, de fire debattører kunne være enige om, men i ét spørgsmål stod de sammen: Den ændring af reglerne, der fratager studenter fra de danske gymnasier i Sydslesvig at blive ligestillet med danske studenter nord for grænsen som hidtil, er diskriminerende og skal ændres tilbage igen.

Det er Styrelsen for Videregående Uddannelser, som hører under Uddannelses- og forskningsministeriet, der har meldt ud, at elever fra de danske gymnasier i Sydslesvig skal sidestilles med enhver anden tysk gymnasieelev, når deres karakterer skal omregnes forud for optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

Mette Bock gjorde klart, at hun fra sin plads i Folketinget vil tage sagen op med den ansvarlige minister i Uddannelses- og forskningsministeriet Sofie Carsten Nielsen (R). Ministeren udtalte den 14. juni til Flensborg Avis med henvisning til ligebehandlingsprincippet og EU-retten, at ”det er usikkert, om EU-domstolen vil acceptere en særregel”.

- Det danske mindretal er en del af det danske folk, og de tager dansk studentereksamen på danske gymnasier. Det er diskrimination ikke at behandle dem som andre danske studenter, siger Grænseforeningens formand Mette Bock.

- Når det er sagt, finder jeg det også mærkværdigt, at man på så løs en baggrund som en usikkerhed om EU-reglerne straks ændrer praksis. Det vil jeg bede ministeren om at redegøre for.

Ifølge Duborg-Skolens undersøgelse af de nye adgangskrav til de danske studenter fra Sydslesvig, vil et karaktergennemsnit på 2,8 omregnet blive til 5,7, mens det sidste år blev til 6,6.