Draved Skov er i dag naturskov. Faldne træer fjernes ikke. Foto: Naturstyrelsen.