DYBBØL - ET EUROPÆISK SYMBOL

Tilføjet 26. mar 2012 - 12:00
Del nyheden

Dybbøl er ikke blot et dansk og tysk erindringssted.

"Dybbøldramaet er langt større, end vi danskere hidtil har forstået det," skriver Grænseforeningens formand Finn Slumstrup i en kronik, der blev bragt i Jyllands-Posten den 24. marts 2012.

"For os vil det altid være det afgørende militære nederlag, som kom efter alle 1800-tallets andre voldsomme begivenheder: statsbankerotten i 1813, tabet af Norge efter Napoleonskrigene i 1814, overgangen fra enevælde til begyndende demokrati med 1849 grundloven og treårskrigen om Slesvig-Holstens tilknytning til kongeriget 1848-50."

Krigen i 1864 blev et nederlag for danskerne, mens den blev begyndelsen til Preussens vækst og dermed Tysklands samling, som endelig førte til det Europa, vi kender i dag. Finn Slumstrup forklarer:

"Denne vækst førte direkte ind i Første Verdenskrig, og derfra, efter en mellemkrigstid på godt en snes år, eksploderede den ud i Anden Verdenskrigs vanvid og det definitive sammenbrud for Tysklands stormagtsdrømme. Sejren på Dybbøl førte frem til Tysklands totale nederlag 81 år senere."

"Ofte er forholdene i det dansk-tyske grænseland blevet omtalt som eksemplariske, når man drøfter det sprængfarlige spørgsmål om forholdet mellem flertal og mindretal rundt omkring i et Europa," skriver Finn Slumstrup.

"Det er da også sandt, at vi i grænselandet har bevæget os fra at være mod hinanden til at være med hinanden," skriver Finn Slumstrup og påpeger, at det er "en proces, som hele tiden skal plejes, hvis ikke forskellene skal springe ud og igen blive til modsætninger."

Læs hele kronikken på Jyllands-Postens hjemmeside.