Enlænget slesvigsk gård på Als fra omkring 1780. Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Enlænget slesvigsk gård på Als fra omkring 1780. Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Privacy
Picture