Finn Slumstrup Udkanten – Mulighedernes Land.

Dato

Carl Nielsen Salen, Carl Nielsen-skolen, Lumbyvej 68, Nr. Lyndelse. Finn Slumstrup Udkanten – Mulighedernes Land. Ved folketingsvalget i juni 2015 kom problemerne i Udkantsdanmark for alvor på den politiske dagsorden. Ja, nogle har endog set hele valgresultatet som et udtryk for, at Danmark er ved at knække over i en spænding mellem land og by, eller hovedstad og provins. Folketingsåret 2015-16 bliver afgørende for, om der nu omsider er politisk vilje til at gøre op med skævvridningen af vort land, eller om der blot var tale om varm luft i en valgkamp. Blandt de initiativer, der er sat i søen for at påvirke den offentlige stemning, er det ”Oprør fra udkanten,” som Finn Slumstrup sammen med Viggo Mortensen startede på Ærø i september 2014. I foredraget vil Slumstrup sætte hele udkantsdebatten ind i en historisk sammenhæng, for derefter at tage fat på den aktuelle situation. Og han vil give et bud på, hvorfor det ikke blot er for udkantens skyld, men for hele Danmarks skyld, at der nu må gøres op med den galopperende centralisering og efterfølgende skævvridning vi har oplevet gennem især de sidste 25-30 år. Foredraget arrangeres i samarbejde med Lokalrådet for Nr. Lyndelse og omegne. Entre: 50 kr.