Foto fra anlæggelsen af Rømødæmningen. Kulturhistorisk Museum Tønder.

Foto fra anlæggelsen af Rømødæmningen. Kulturhistorisk Museum Tønder.

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture