Fredstraktaten bekræfter

Dansk afstemningsplakat, tegnet af Thor Bøgelund, trykt i 30.000 eksemplarer

Privacy
Picture