Friedrich Ahelefeldt

Friedrich Ahlefeldt (1623-1686)
Billedet er malet af Abraham Wuchters (ca. 1615-1682). Formentlig malet mens Friedrich Ahlefeldt er mellem 50 og 60 år. Bemærk at han bærer Elefantordenens stjerne og bånd over venstre skulder. 

 

Privacy
Picture