Fuglebjerg og Hyllested, Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllested

Kontakter

Tværvej 7, 4250 Fuglebjerg

Tlf. 55 45 35 83

Kalender

Sted:

Missionshuset, Korsørvej 15, 4250 Fuglebjerg.

Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. Billedserie fra Sydslesvig. Entre inkl. 3 stk.