Generalforsamling og Kulturmødeambassadører

Dato
Sted

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag: 

    Ændring af foreningens navn til ”Midtsjællands Grænseforening”

5. Valg af næstformand og kasserer.

6. Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem-forslag til nye medlemmer ønskes.

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen hyggeligt samvær hvor foreningen er vært ved ost og rødvin. Herefter får vi besøg af Kulturmøde Ambassadørene med et program om: Grænselandets erfaringer – kan vi bruge dem til noget. Kulturmøde ambassadørerne er bindestregsdanskere. Vi består af en blanding af unge mennesker fra mindretallene i grænselandet, og etniske minoriteter fra det øvrige Danmark. Vores opgave er, at bidrage til en større viden om og anerkendelse af forskellige minoriteter på tværs af forskellige grupper i samfundet. Dette gør vi igennem dialogmøder. Kulturmødeambassadørprojektets primære formål er at bidrage til en øget sammenhængskraft i Danmark.