Grænseinspektion på det fremskudte dige ved Vadehavet 1994. Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.