Gram Slot set fra nord. Østfløjen er fra 1400-tallet, sydfløjen fra 1669 og vestfløjen er opført 1752. Foto: Martin Abrahamsson.

Gram Slot set fra nord. Østfløjen er fra 1400-tallet, sydfløjen fra 1669 og vestfløjen er opført 1752. Foto: Martin Abrahamsson. 

Privacy
Tags - KUN FOR GRÆNSEN
Picture