Grundskoler

dansk-tysk flyver

Hent inspiration i det dansk-tyske grænseland
 

Hvis du er lærer i folkeskolen, på en friskole eller anden grunduddannelse og ønsker at arbejde med globale problemstillinger, er der god inspiration at hente i det dansk-tyske grænseland.

Grænselandets spændende historie, natur og sproglige mangfoldighed kan nemt kobles med aktuelle temaer som kulturmøde, flertal og mindretal, sprogundervisning, miljø m.m.

Grænselandet er flerkulturelt og har været det altid. Udviklingen er gået fra konflikt til fredelig sameksistens. Hvorfor? Hvordan? Hvad kan vi lære i forhold til det lokale kulturmøde?

Grænseforeningen tilbyder gratis besøg af en konsulent. Ring eller skriv til foreningskonsulent Claus Jørn Jensen (tlf 21 72 13 35), der står til rådighed med foredrag for eleverne på jeres skole. Han kan også være god at snakke med, hvis I savner inspiration i forbindelse med planlægning af lejrskoler i grænselandet, ligesom han kan formidle kontakt, hvis jeres elever ønsker at komme på elevudveksling i grænselandet.