Holstensk lade i Lysabild på Als, 2011. Foto: Kim Holm.