Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

 

Kære medlemmer

 

Generalforsamlingen i april måned i år 2017 betød en kraftig reduktion af bestyrelsen, vi er gået fra at være 7 bestyrelsesmedlemmer til nu at være tre personer.  Egon Mahncke, Tove Sørensen og Jens Nørgaard.

Arbejde og formål i bestyrelsen er for så vidt det samme, vi vil bestræbe os på, at Grænseforeningen i Horsens vil kunne give jer medlemmer nogle oplevelser og et indhold, hvor I vil sige, at det medlemsskab vil jeg ikke undvære. 

Vi har i bestyrelsen for det kommende år sammensat et program, der er meget traditionelt. Som medlemmer vil der være en genkendelse i først at møde en præst/teolog, der har sønderjysk som modersmål. Dernæst - vores julemøde denne gang med et kor. Grønlangkålen i februar, meget tilpas i vinterens kulde.  Teaterturen til Flensborg skal vi ikke undvære, denne gang med et besøg hos Skt. Knudsgilderne. Et program der fortæller om bredden i vores Grænseforening.

 Jeg glæder mig i alt fald til at få nogle timer i fællesskab sammen med jer. Inviter gerne venner og bekendte med.

Nedenfor I telefonnumre og mailadresser på bestyrelsen.

På gensyn

Med venlig hilsen

Jens Nørgaard

Årligt kontingent til medlemsskab af Grænseforeningen:

Husstandsmedlemsskab kr. 225,00

Medlemsskab enkelt person kr. 150,00

 

 

 

Kontakter

Svalevej 8
8740 Brædstrup
Tlf. 7575 2221
 

 

Kalender

Grønlangkål, pølser og skinke, dejligt i den kolde vintertid. Karin og Carl vil igen lave maden til os med en dejlig dessert til afslutning.

Teatertur.

Program:

15.00 – 15.30 Flensborg, grænseindkøb.

16.00 ankomst Skt. Knudsborg

I den første time afvikles Grænseforeningens status over begivenheder og økonomi fra det forgangne år.