Hovedstemmeværket til Harreby-Fole Engvandingsanlæg i Gelsåen vest for Gram. Fjernet i forbindelse med Snæbel-projektet 2011. Foto Lennart S. Madsen, 2011.