Grænseforeningens kulturpris

"Grænseforeningens kulturpris", uddeles efter følgende retningslinier:

1. Kulturprisen har som formål at påskønne og opmuntre til kunstnerisk og anden kulturel indsats i Sydslesvig.

2. Prisen er på mindst 15.000 kroner.

3. Prisen uddeles af Grænseforeningens formand på et Sendemandsmøde.

4. Forslag til prisuddeling kan fremkomme fra et medlem af Grænseforeningens Hovedstyrelse til Forretningsudvalget, der træffer endelig beslutning.

5. Prisen uddeles fortrinsvis til personer, men kan uddeles til organisationer el. lign.

Følgende uddelinger har fundet sted:

1985 Maleren Ingrid Nørgaard, Flensborg
1987 Skuespilleren Hans Jørgen Henningsen, Nibøl
1989 Forfatteren Franz Wingender, Flensborg
1990 Else og Knud Fanø, Flensborg
1992 Maleren Sophie B. Jensen, Flensborg
1993 Grafiker og fotograf Helge Krempin, Flensborg
1996 Galleriejer Henry Buhl, Mikkelberg, Hatsted
1997 Lektor Karin Johannesen-Bojsen, Flensborg
2000 Tidl. landssekretær i SSW Rolf Lehfeldt, Flensborg
2002 Giesela og Bodo Daetz, Kobbermølle
2003 Dr. Phil. Lars N. Henningsen, Flensborg
2004 Organisationskonsulent Johan Herold
2006 Museumsleder Nis Hardt, Danevirke Museum
2007 Fhv. skoleinspektør Alfred Mejenborg, Sydslesvigske Børns Ferierejser
2009 Formand for SSF i Egernførde Fred Witt 
2011 Leder af Aktivitetshuset Katrine Hoop
2014 Næstformand for SSF Gitte Hougaard Werner
2015 Igangsættere Anders Kring og Ronny Grünewald, SdU
2016 Mindretalskommitteret Renate Schnack