Kalender

Sjælland

Dianalund og Stenlille, Sønderjysk Forening for Dianalund og Stenlille

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Erik Nielsen, mangeårigt medlem af bestyrelsen i Grænseforeningen i Sorø, vil fortælle om en del af de danske kolonier med fokus på Dansk Vestindien og slaveriet i lyset af det nylige jubilæum for afhændelsen af øerne til USA. Foredraget vil undervejs blive illustreret med fotos af en del af Danmarkshistorien, som måske var næsten ved at gå i glemmebogen. En spændende rejse i fortiden! Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 40,-.

Degneparken, Degneparken 1, Dianalund

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Benyt lejligheden til at komme med gode idéer og kommentarer til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Svend Beier, Sorø, med udgangspunkt i hans erindringer, ”Sønderjysk lommeuld” om opvæksten i Vollerup midt i Sønderjylland i 1940erne – midt i det nationale – midt i mekaniseringen af landbruget – en spændende og fascinerende brydningstid med stof til eftertanke for nutiden. Bogen fik en meget rosende anmeldelse ved udgivelsen (Det er Historisk Samfund for Sønderjylland, der har udgivet bogen), så her er der en mulighed for at møde forfatteren selv. Efter foredraget er foreningen vært ved ost og rødvin.

Fuglebjerg og Hyllested, Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllested

Missionshuset, Korsørvej 15, 4250 Fuglebjerg.

Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. Billedserie fra Sydslesvig. Entre inkl. 3 stk. smørrebrød samt øl, vand, kaffe, te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest torsdag 5. april 2018 til Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing. Falster

Ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved smørrebrød og sækkepibe koncert med Jens Hørring Olsen som fortæller om instrumenterne. Samtidig vil der være sang af Mette Rolvung og musik fra middelalderen.

Nakskov

Fællesarrangement med Lolland. 5 timers tur på Nakskov fjord. Postbåden Vesta af Nakskov blev bygget i 1924 i Bandholm på Nordlolland. Den blev bygget som færge mellem Kragenæs og Fejø, Vesta var oven i købet automobilfærge og kunne medtage 2 biler! I 1937 bliver Vesta købt af postbådsfører Harald Nielsen. Og siden har Vesta sejlet med post, passagerer, proviant og hvad der ellers skulle og skal frem og tilbage mellem øerne i Nakskov Fjord og Lolland. Det er i år i alt 80 år! Der er plads til 30 deltagere. Pladserne vil blive fordelt efter først til mølle princippet. Deltagerpris: 200 kr. Eventuelle ledige pladser for ikke medlemmer 230 kr. Tilmelding senest mandag den 13. august på 5022 6700 eller zorba@mail.tele.dk

Sognets Hus i Maribo

Fællesarrangement med Lolland. Et sønderjysk kaffebord består oprindeligt af 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde kager. Traditionen med sønderjysk kaffebord startede i 1870'erne og blev et 'adelsmærke' for denne del af Danmark i tiden frem til 1920. I denne periode var Sønderjylland tysk område, og der var begrænsede muligheder for at forsamles og være 'danske'. Det var forbudt for sønderjyderne at samles, hvor der blev udskænket alkohol, fordi det efter prøjsernes opfattelse løsnede sønderjydernes dansksindede tungebånd. Til gengæld måtte sønderjyderne godt forsamles om kaffe og kage, og på den måde opstod det sønderjyske kaffebord. Det udviklede sig hurtigt til et overdådigt kageorgie, fordi landbokonerne gerne skulle overgå hinanden i bagværk. Deltagerpris: 75 kr. Tilmelding senest den fredag den 28. september på 5022 6700 eller zorba@mail.tele.dk

Gørlev og Høng, Grænseforeningen for Gørlev og Høng

Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Generalforsamling i Grænseforeningen. Efter generalforsamlingen foredraget ”London kalder. Hilsen til Herluf og Viggo”. Finn Jensen og Henning Bonde fortæller om besættelsestiden ved Kattrup Gods, hvor der fandt en del våbennedkastninger sted. Nogle af de deltagende frihedskæmpere fortæller selv om deres oplevelser på nogle enestående lydbånd.

Kreds 6 - Vestsjælland

”Aktiviteten”, Hovedgaden 60 B, 4295 Stenlille.

Taler: Poul Grønne Kristensen, Viborg. Emne: ”Det delte Tyskland set fra cykelsadlen”. Taler: Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing Mors. Emne: ”Fornyelse skal der til”. Taler: Gunvor Vestergaard, Grænseforeningen. ”På rejse ietGrænseland – mindretal i undervisningen”. Morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe. Pris kr. 100,-. Nærmere program ved henvendelse til kredsformanden. Tilmelding nødvendig senest lørdag 11. marts 2018 til kredsformand Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Anlægspavillonen, Tværalle 5, 4100 Ringsted.

Vi starter kl. 18.00 med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen taler Mogens Larsen, Ringsted. Emne: ”Afslutningen på Første Verdenskrig som optakten til 2020”. Entre for aftenen inkl. 3 stk. smørrebrød kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest torsdag den 26. april 2018 til kredsformand Erling Nielsen. Tlf. 55 45 35 83 eller e-mail: erlingnielsen@stofanet.dk

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo.

Dagsorden ifølge vedtægter. Efterfølgende fortæller journalist Erik Holm om sit hjertebarn, Folketidendes rejseklub, Klub FT, hvor han gennem 31 år har ført Lolland-falstringer rundt i hele verden.

Nakskov Fjord

Grænseforeningen Lolland og Grænseforeningen Guldborgsund arrangerer tur på Nakskov Fjord med postbåden Vesta og dens skipper Otto Paludan, som er en glimrende fortæller. Han tager os med på en 5 timers tur på Nakskov fjord. Postbåden Vesta af Nakskov blev bygget i 1924 i Bandholm på Nordlolland. Den blev bygget som færge mellem Kragenæs og Fejø, Vesta var oven i købet automobilfærge og kunne medtage 2 biler! I 1937 bliver Vesta købt af postbådsfører Harald Nielsen. Og siden har Vesta sejlet med post, passagerer, proviant og hvad der ellers skulle og skal frem og tilbage mellem øerne i Nakskov Fjord og Lolland. Det er i år i alt 80 år!
Der er plads til 30 deltagere.
Deltagerpris: 200 kr.
Tilmelding senest mandag den 13. august på 50 22 67 00 eller zorba@mail.tele.dk

Restaurant Bangs Have i Maribo

Fhv. minister Bertel Haarder og nuværende medlem af Folketinget vil fortælle om: "Hvad det blandt andet vil sige at være dansk". Tilmelding senest den 10. september til Jytte Nielsen på telefon 50 22 67 00.

Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo.

Et sønderjysk kaffebord består oprindeligt af 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde kager. Traditionen med sønderjysk kaffebord startede i 1870'erne og blev et 'adelsmærke' for denne del af Danmark i tiden frem til 1920. I denne periode var Sønderjylland tysk område, og der var begrænsede muligheder for at forsamles og være 'danske'. Det var forbudt for sønderjyderne at samles, hvor der blev udskænket alkohol, fordi det efter prøjsernes opfattelse løsnede sønderjydernes dansksindede tungebånd. Til gengæld måtte sønderjyderne godt forsamles om kaffe og kage, og på den måde opstod det sønderjyske kaffebord. Det udviklede sig hurtigt til et overdådigt kageorgie, fordi landbokonerne gerne skulle overgå hinanden i bagværk. Deltagerpris: 75 kr. Tilmelding senest den fredag den 28. september på 50 22 67 00 eller
zorba@mail.tele.dk

Midtsjællands Grænseforening

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Forårsmøde. Jens Andresen holder foredrag. Formanden for Grænseforeningen, Jens Andreasen fra Branderup, vil holde foredrag om, hvordan danskheden udvikles i en tilfældig sydslesvigsk familie i krig og fred. Jens Andresen er født og opvokset på slægtsgården i Kalleshave ved Agtrup i Sydslesvig. Hans forældre var gårdejer Hans Detlef og Hedvig Andresen. Familien har været dansksindet så langt tilbage nogen ved. Jens Andresen har været næstformand i Grænseforeningens bestyrelse siden 2005 og er samtidig formand for Tønder Amts Grænseforening. Han har været amtsrådsmedlem, regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for Venstre i Tønder Kommune, ligesom han har været formand for det grænse-overskridende samarbejde Region Sønderjylland-Slesvig. Han er i dag formand på Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært.

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand.

6. Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem - forslag til nye medlemmer ønskes.

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved fælles kaffebord. Derefter holder Niels Henriksen foredrag om Konger og hertuger i Slesvig, hvem? - hvad? - hvor? Niels Henriksen, inkarneret sønderjyde, født i Bredebro i Sønderjylland i 1937, har en fortid som elev i Hans Helgesen Skolen i Frederiksstad i Syd-slesvig og er dimitteret fra Sorø Akademis Skole i 1953. Som direktør for Grænseforeningen 1988–2003 engageret i samarbejdet på alle niveauer inden for det danske mindretal i Sydslesvig. Et kendt ansigt og navn i hele Sydslesvig og med stort detailkendskab til alle facetter inden for det nationale arbejde i grænselandet, inklusive Sønderjylland nord for grænsen.

Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge

Foreningen indbyder til en rundvisning på Egholm Museum. Museet har Danmarks største private våbensamling. Her kan man se antikke våben, våben fra det vilde vesten samt våben fra 2. verdenskrig. Vi mødes udenfor museet. Rundvisningen starter kl. 10.30, og varer ca. 2 timer. Efter rundvisningen byder foreningen på en vand, sandwich og en kop kaffe.
Tilmelding til Yonna senest 15. august 2018 yonna@graensen-midtsjl.dk, Telf. 30 54 35 28

Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Pernille Juhl fortæller om sin nye bog ”Frihed og ære”. Romanen ’Frihed og ære’ handler om en frihedskæmper, som spillede en afgørende rolle som spion under 2. verdenskrig Christian Fries voksede op i Kollund, og ingen kunne vide, at han som 26-årig ville få vigtig betydning for krigens udvikling i Danmark. Få år efter Danmarks besættelse i 1940 blev han ansvarlig for opbygningen af den illegale Militære Efterretningstjeneste under Studenternes Efterretningstjeneste. I foredraget hører vi om Christian Fries intense liv i en farlig tid under besættelsen, hvor spillereglerne ændredes dag for dag. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær hvor foreningen er vært.

Næstved, Næstvedegnens Grænseforening

Sognegården, Parkvej 101 v/Skt. Jørgens Kirke i Næstved

På Dybbølsdagen kommer Knud Erik Therkelsen og holder foredrag om årene fra 1918 til genforeningen i 1920. Knud-Erik Therkelsen var i perioden 1992 til 2003 den første forstander på Højskolen Østersøen. Skolens fokus er det dansk-tyske naboskab og sprogtilegnelse, og i sin egenskab som forstander blev han involveret i det dansktyske spørgsmål og arbejdet med kulturforskelle og -ligheder i grænselandet. I 2004 udnævntes han til generalsekretær for Grænseforeningen og i 2005 har
han sammen med foreningens daværende formand Finn Slumstrup udviklet og ledt foreningen under mottoet "For en åben danskhed". Knud-Erik Therkelsen er uddannet lærer fra Esbjerg Seminarium og har tidligere arbejdet som højskolelærer på Rønshoved Højskole (1983 til 1992). Entré: 50 kr. incl. kaffe og kage. For de medlemmer der bor udenfor Næstved prøver vi at lette transporten ved at arrangere fælleskørsel. Ring på tlf. 55 73 26 35 eller send en mail til larsbjerre2@outlook.dk hvis du vil køre med til Næstved - eller mail til Herbert Silz, hvis du vil køre med fra Vordingborg.

Ringsted og omegn, Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Anlægspavillonen Tværalle 5,Ringsted

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter kaffen fortæller Mogens Larsen om den kommende tur til Sydslesvig.

Klostermarkskirken. Ahorn Alle 46 c, Ringsted

Den årlige sangaften med Johan Herold. I pausen sønderjydsk kaffebord. Pris for medlemmer 50,- kr. Ikke medlemmer 60,- kr.

Slagelse og omegn, Sønderjysk Forening for Slagelse og omegn

Slagelse Bibliotek Stenstuegade 1-3, Lokale 1, 4200 Slagelse

Dagorden i henhold til foreningens vedtægter. Derefter debat om foreningens fremtid. Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.

Sorø, Grænseforeningen i Sorø

”Værkerne” på Frederiksvej

Onsdag den 18. april 2018 afslutter vi vor mødesæson med vor ordinære general­forsamling; men først lader vi aftenen begynde med en ”generationspassiar” mellem undertegnede formand her i Sorø, Niels Henriksen, og projektleder i Grænse­foreningen, Jeppe Pers - og forhåbentlig med relevante kommentarer fra jer møde­deltagere. Mødets moderator vil være Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen. -
Jeppe Pers er 33 år, student fra Duborg-Skolen i Flensborg og master i kommunikation og socialvidenskab fra RUC 2011. Selv er jeg 80 år og har været direktør i Grænseforeningen i femten år (1988-2003). Både Jeppe Pers og jeg har gået på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad, og med en menneskealders afstand har min og hans far været ansat på denne skole. Vi har kaldt diskussionen ”Grænselandets puls set gennem begges liv fra deres henholdsvise skoletid og til nu. – Baggrunde og holdninger”. Mellem denne ”generationspassiar” og generalforsamlingen vil Grænseforeningen i Sorø traditionen tro være vært ved et beskedent traktement med ost og rødvin til sine medlemmer, hvortil også ikke-medlemmer er velkomne! – De skal bare betale 50 kroner per kuvert.

Sorø/Stralsund mm.

Søndag den 13. – torsdag den 17. maj 2018 afholder vi vor årlige studie- og oplevelsestur i samarbejde med ”Ingeniørforeningen i Danmark” og andre kulturelle foreninger her i byen. Denne gang går turen med bus til Stralsund i Mecklenburg med spændende afstikkere til Rügen, Greifswald, Peenemünde og Usedom. Foreløbig pris for deltagelse: Cirka kr. 4.700. - Herom senere.

Syddanmark

Ejby - Asperup og omegn, Grænseforeningen for Ejby - Asperup og omegn

Baaringvad 18 A, 5580 Nr. Aaby

Generalforsamling hos Ulla Rønhave.

Esbjerg kommune - Ribe, Esbjerg og Bramming, Grænseforeningen for Esbjerg Kommune

Bramming sognegård, Nørregade 58 Bramming

Musiker og journalist Hans R. Rømer fortæller. Fællesmøde med Grundtvigsk Højskoleforening for Bramming og omegn. Alle er velkommen.
Entre + kaffe: kr. 30,00 for medlem/kr. 50,00 for ikke medlemmer.

Fredericia - Middelfart, Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kaffebord, fællessang og spillemandsmusik

Faaborg-Midtfyn, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn

Faaborgegnens Efterskole, Kirkevej 13, Horne, 5600 Faaborg

Generalforsamling. Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag (sådan skal være formanden i hænde senest 14-3)
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Kl. ca. 19.30 foredrag ved tidl. sognepræst Einar Fog-Nielsen ved Faaborg- Diernæs sogne. Han fortæller om sin bedstemors bøger, med glimt af den sønderjyske historie mellem 1864 og 1920. Ejnar Fog Nielsen har forbindelse til Sønderjylland via sin mors familie.
Entre: 50 kr. (incl. kaffe og kage)

Ringe Bibliotek, (store Sal), indgang fra Centrumpladsen, 5750 Ringe

Sprogdebatten har været på fuldt blus de sidste mange måneder i Sydslesvig. Taler mindretallets medlemmer nok dansk til at være danske? Gør nye medlemmer i mindretallet en stor nok indsats for at lære dansk? Er mindretallets børn gode nok til dansk? Tales der nok dansk i mindretallets foreninger? Bruger de ansatte i mindretallet nok dansk på deres arbejdspladser? Følger man med i debatten udefra, må det lyde, som om mindretallet befinder sig i en forfærdelig krise. Det er dog ikke sådan, Katrine Hoop oplever det indefra. Hvis mindretallet skal overleve, er det i hendes øjne nødt til at møde nutidens udfordringer med åbent sind. Grænselandet er ikke længere et område, hvor dansk og tysk er i krig med hinanden og derfor er klart adskilte størrelser. Der er tværtimod tale om et sted, hvor kulturerne mødes og blandes. Det tyske er en naturlig og vigtig del af hverdagen for de fleste medlemmer i mindretallet. Hvis danskheden syd for grænsen skal overleve, er det ifølge Katrine Hoop derfor nødvendigt at give mindretallet mulighed for at gå med tiden og blive bedre til at integrere den dansk-tyske virkelighed i sin selvforståelse. Mindretallets organisationer skal ikke være blinde for problemer, men møde udfordringerne med positive, kreative tiltag i stedet for formaninger. Katrine Hoop påpeger, at der ikke længere er brug for et værn imod tyskheden, der tværtimod er brug for at bygge bro.
Katrine Hoop er født og opvokset i mindretallet og bor i Flensborg. Hun er 47 år og mor til en søn på 17, der går på det det danske gymnasium Duborg-Skolen. Katrine Hoop er universitetsuddannet kriminolog og har i en årrække arbejdet som streetworker, skolepædagog og oversætter i Hamborg, før hun er vendt hjem til Sydslesvig for at engagere sig i det danske mindretal igen. Hun har været leder af det danske kulturhus Aktivitetshuset i 5 år og herefter arbejdet som kommunikationskonsulent for det danske skolevæsen i Sydslesvig i 5 år. For sit virke i mindretallet har hun modtaget Grænseforeningens kulturpris i 2011 samt SSW’s kvindeforums Silke-Hinrichsen-Pris i 2017. For tiden er Katrine Hoop leder af projektet »Oplev Sydslesvig«, der skal synliggøre de mange gode oplevelser i Sydslesvig for gæster fra Danmark. Katrine Hoop vil fortælle om sin opvækst i mindretallet, gøre rede for de udfordringer, mindretallet står over for i dag samt præsentere sit nye projekt. Entré: 50 kr. (incl. kaffe og kage)

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Hoptrup Efterskole Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa taler, ”Hvor går grænsen ?”.
Kaffe: Efter kaffepause (80 kr.) afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77( mobil 20 66 76 22)

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Kvarterhuset, Junghansvej 121 6000 Kolding

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Derefter kaffebord med boller og lagkage. Efter kaffen fortæller Gustav Schmidt Hansen, Kolding, om sit arbejdsliv i den maritime branche. Han kalder sit foredrag: 40 år i det blå Danmark.

P-pladsen bag Kongeaamuseet

Vi mødes på p-pladsen bag Kongeaamuseet. Herfra kører vi i bil til Hjerpsted Feriekoloni (Østerhedevej 1, 6280 Højer), hvor mange sydslesvigske børn har tilbragt en dejlig uge med deres daginstitution. Turen går herefter pr. cykel ud mod kysten og nordpå, hvor vi passerer en lang række bebyggelser, der alle har Ballum som en del af deres navn. Vi gør mange stop, ser på smukke huse og spiser den medbragte madpakke. Ved 14-tiden besøger vi Klægagergård, der i 2017 blev udnævnt til Danmarks smukkeste bondegård. Vi får her en rundvisning samt kaffe med brød, inden turen går tilbage mod Hjerpsted. Pris: 50 kr. Tilmelding senest den 31. august på telefon 40 32 98 87. PS: Det vil være muligt at deltage i turen i bil.

Wilhelmstrasse 8, 24 395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding til Kirsten Wehmüller senest torsdag den 25. oktober på telefon 40 32 98 87 eller på mail: kogw@stofanet.dk

Sct. Nikolai Kirke

SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2018 KL. 10.30-14.00

Vi begynder i Sct. Nicolai kirke med gudstjeneste kl. 10.30 ved sognepræst Martin Rønkilde. Kl. 12 indtager vi et let traktement i Jens Holms Hus med en kop kaffe efterfølgende.
Taleren er endnu ikke fundet. Mere om dagens program tilsendes i efteråret 2018.
Pris inkl. mad og kaffe: 50 kr.
Tilmelding senest onsdag den 14. november til Martin Rønkilde på telefon 61 20 30 39, mail: mrd@km.dk eller Henning Haugaard på telefon 51 18 29 78, mail: haugaardkolding@mail.tele.dk

Humtrup Børnehave

Traditionen tro plejer vi hvert år at få en invitation fra lederen af børnehaven i Humtrup til at deltage i den årlige Juletræsfest. Vi synger julesange og ser børnene underholde. Stort kaffebord. Derefter er der dans omkring juletræet, hvorefter julemanden kommer og deler godteposer ud til børnene. I forbindelse med turen til Humtrup arrangeres der fælles kørsel.
Tilmelding senest den 30. november til: Marie Jespersen på telefon 75 52 20 25 (Kun i dagtimerne).

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Horsens, Vejle og Kolding

Teatertur til Flensborg med Kreds 20. Om eftermiddagen er der tid til grænseindkøb. Kl. 16 er vi inviteret til at besøge Skt. Knudsgilderne i deres hus, Skt. Knudsborg, Flensborg. Vi får kaffe, fortælling om gildets 1000 årige historie og en rundvisning. Derefter aftensmad. Kl. 19 afgang til Det lille Teater, hvor vi skal se stykket ”Danskhed”. Her stilles spørgsmålet om leverpostej, rødkål, flæskesteg og hygge er ensbetydende med at være dansker? Eller er det en medieskabt skrøne? Pris pr. deltager er kr. 400,00. Ved tilmelding indbetales beløbet på konto nr. 7160. 0001481824, Grænseforeningen for Horsens og omegn. Tilmelding senest 1. februar 2018 til Jens Nørgaard tlf. 5095 9280 eller Kirsten Rykind-Eriksen tlf. 4026 5489, mail: rykind@bbsyd.dk Afgang bus, Horsens rutebilstation. kl. 13.00. Opsamling Vejle kl. 13.30 ved afkørsel nr. 59, samkørselspladsen, og ved afkørsel 65, Kolding Syd, samkørselspladsen.

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Søren Riishøj: Polens historie og det tyske mindretal i Schlesien. Foredraget kommer bredt ind på Polens dramatiske og omskiftelige historie, flytningen af Polens grænse mod vest, kommunisme, heroiske opstande, den katolske kirkes centrale rolle og polsk patriotisme - og frem til i dag, hvor landet er splittet mellem national-konservative, liberale og mere EU – venlige. Søren Riishøj er lektor emeritus ved Institut for Statskundskab, SDU, og ekspert i Østeuropa. I samarbejde med Folkeuniversitet-Vejle. Efter kaffen er der årsmøde.
Tilmelding senest den 6. marts til Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk

Idrætshallen i Flensborg

Program for Tur til Polen fra den 15.-21. april 2018 med
SSF Flensborg Amt og Grænseforeningen kreds 20

Fast overnatningssted: Hotel Park Plaza, Bolestawa Drobnera 11-13. Hotellet ligger midt i Breslau/Wroclaw.

Søndag den 15. april
Afgang kl.8.00 fra p-pladsen ved Idrætshallen i Flensborg. Undervejs stop med kaffe. Medbring en madpakke og krus. Drikkevarer kan købes i bussen. Aftensmad på hotellet.

Mandag den 16. april
Vi starter med en guidet byvandrindring i Breslau, hvor vi bl.a. ser på Aula Leopoldina, den nok smukkeste baroksal i Europa, og Domkirken beliggende på Dominsel. Der er tid til frokost på egen hånd
Om eftermiddagen besøger vi Sozial-Kulturelle Gesellschaft Breslau (SKGD) og får den første information om det tyske mindretal.
Aftensmaden spises på hotellet.

Tirsdag den 17. april
Vi tager til Oppeln/Opole, hvor der findes den største gruppe af det tyske mindretal. Her får vi en opridsning af mindretallets historie og en lille byvandring. Vi spiser i fællesskab på en lokal restaurant. Om eftermiddagen mødes vi med nogle af de mange politikere fra det tyske mindretal, som fortæller om den aktuelle situation. Aftensmaden spises på hotellet.

Onsdag den 18. april
Vi tager på heldagstur i Riesengebirge, hvor Schneekoppe danner det højeste punkt med 1602m. Over Krummhügel og Hirschberg (Jelenia Gora). Undervejs tager vi et besøg i bryggerimuseet Löwenberg med smagsprøver. Frokost spiser vi i fællesskab. Aftensmaden spises på hotellet.

Torsdag den 19. april
Vi tager igen til Oppeln. Programmet tilrettelægges sammen med Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien (SKGD). Frokost på egen hånd.
Om aftenen har vi en fælles aften på hotellet med sang og små oplæg. Aftensmaden spises på hotellet.

Fredag de 20. april
Om formiddagen besøger vi den tosprogede børnehave Nr.71, frokosten tager vi på egen hånd. Om eftermiddagen tager vi en lille sejltur på floden Oder, står af båden ved Jahrhunderthalle (opført 1911-13), som er udnævnt til UNESCO Verdens-Kulturarv. Vi får en rundvisning i bygningen. Herefter er der tid på egen hånd. Om aftenen spiser vi i fællesskab på en restaurant i byen.

Lørdag den 21. april
Hjemtur. Madpakke kan købes på hotellet. Vi er i Flensborg ca. kl. ?

Praktiske oplysninger
Transport, overnatning, morgenmad, aftensmad og to frokoster samt alle rundvisninger og fælles entreer er inkluderet i prisen.
Pris: 4.700 kr. pr. person, tillæg for enkeltværelse 1.020 kr.
Tilmelding inden den 15. december 2017 til Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk. Tlf. 4026 5489 og betaling af depositum 1.500 kr. Resten af beløbet senest den 1.marts 2018.

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen ved Marike Hoop, Peter Kreutzer, begge SSF Flensborg Amt
Kirsten Wehmüller, Svend Damgaard, Dagny Køster og Kirsten Rykind-Eriksen, alle kreds 20

Mødested Vestbirk Vandkraftværk, Søvejen 69, 8752 Østbirk

Vandkraftværket indviet 2.12.1924, der i disse år kæmper en kamp for at overleve og stadig producere el til systemet. Vi beser det naturskønne område og hører om værkets interessante historie. Bagefter køres til Tinghuset i Brædstrup, hvor vi under kaffen bla. evaluerer forårets Polenstur. Tilmelding senest den 16.8. til Kirsten Rykind-Eriksen rykind@bbsyd.dk.

Christianslyst, Nottfeld, D-24392 Süderbrarup

Torsdag den 18. til lørdag den 20. oktober. Vi gentager succesen fra foråret 2017, hvor familier med børn og børnebørn, 5 til 12 år, fra begge sider af grænsen samledes for at blive bedre til dansk og tysk gennem forskellige aktiviteter af fysisk og kreativ karakter. Henvendelse til Kirsten Rykind-Eriksen for flere oplysninger og om prisen, mail: rykind@bbsyd.dk,
tlf. 4026 5489. Arrangeret af kreds 20 og SDU/Sydslesvigsk danske ungdomsforening

Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Årre Kro, Skolegade 13 6818 Årre

Anke Spoorendonk vil fortælle om sin tid i og med SSW og Landdagen i Kiel.

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Anders Draghes Gård, Kongensgade 24, Nyborg

Efter generalforsamlingen vil overvagtmester på Nyborg Statsfængsel, Christian Ranum, fortælle om sine oplevelser som udsendt i Kosovo og Irak. Kaffe og hjemmebagt kage: 25,- kr.

Odense og omegn, Grænseforeningen for Odense og omegn

Sanderum sognegård, Sanderumvej 129,Odense

Før selve generalforsamlingen vil Katrine Hoop tale om "Vi er gode nok". For sit engagement i Sydslesvig har hun i 2017 fået tildelt Grænseforeningens kulturpris. Katrine Hoop udtaler: Det er helt fantastisk, hvor mange der er med til at bevare og udvikle den danske kultur syd for grænsen.
Dagsorden iflg. Vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. formandens beretning og drøftelse af denne
4. Regnskabsaflægelse
5. Indkomne forslag
6. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Traktement: Kaffe med kage til en pris af kr. 40,00 / person

Der er mangler bestyrelsesmedlemmer
støt og meld jer
til at hjælpe en forening på en spændende og udfor-
drende bestyrelsespost.
Henvendelse: Formand Poul Dahl, tlf. 66 17 34 49

Odense

Vi arbejder på at besøge Verdens bedst bevarede forsvarsstilling fra 1. verdenskrig, kaldet: Sikringsstilling Nord. Skovby Batteri og Strandelhjørn Batteri samt museet herom i Agerskov. Herudover arbejdes der med besøg på andre seværdigheder i Sønderjylland
Et færdigt program udsendes senere.

Rødding - Vejen Grænseforening

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Kongeåvej 34, Vejen

Interessant foredrag med relation til mindretallet og grænseforeningerne. Herefter er der kaffe og kage, som betales af foreningen. Efter kaffen holdes generalforsamling. Vi håber at mange vil støtte op om foreningen og dermed støtten til det danske mindretal.

Koldingvej 52, Christiansfeld

Grænsemuseet er et lille museum som fortæller en meget stor historie, nemlig historien om en af de vigtigste begivenheder i danmarkshistorien – Genforeningen. Det berømte Kongeridt over den slettede grænse skete lige uden for museets vinduer den 10. juli i 1920. Vi vil få en rundvisning på museet. Bagefter serveres der kaffe og kage på Den Gamle Grænsekro, som ligger lige over for museet. Prisen for entré, rundvisning og kaffe er 100 kr. Sidste frist for tilmelding til Hans Harald på tlf. 51 54 20 75 eller Dirk, tlf. 74 84 89 71 eller mail: hhs111@gmail.com er onsdag den 28. marts.

Svendborg og omegn, Grænseforeningen for Svendborg og omegn

Sct. Jørgens Sognegård, Brydegårdsvej 15 i Svendborg.

Else Møller fortæller om sit liv som borgmester i Kerteminde fra 2002 til 2006. Else Møller har været inspektørfrue på Hverringe Gods, hvor hendes mand var inspektør. Efter foredraget afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kaffe med brød kr. 50,-. Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 3. marts på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Knøs Gård, Hørup

Foredrag ved tidligere justits-, kultur- og Europaminister i Landdagen i Kiel Anke Spoorendonk, Sydslesvigsk Vælgerforening. Titlen er ”Et tilbageblik. Min tid som politiker og minister.” Der serveres kaffe/kage. Trio 1-2-3 underholder. Kaffe/kage: 40 kr.
Tilmelding senest tirsdag den 13. marts til Kirsten Fanø på kifanoe@gmail.com eller 61778515. Alle er velkommen! Tag gerne naboer eller venner med!

Idrætshøjskolen, Sønderborg

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som findes på vor hjemmeside. Kor bestående af elever fra Ejderskolen i Rendsborg underholder. Efter generalforsamlingen serveres kaffe/lagkage. Trio 1-2-3 underholder.

Sønderborg

Det bliver en guidet tur til Kiel og omegn. Vi vil bl.a. aflægge besøg hos vor venskabsforening i Holtenå, hvor vi får kaffe i haven ved Forsamlingshuset. På hjemvejen serveres aftensmad.

Tønder Amts Grænseforening

Emanuel, Tøndervej 38A, Skærbæk

09.30 Kaffe og rundstykker

10.00 Morgensang v. Tove Tersbøl

10.30 Foredraget "Humor som medicin" v. Erik Lindsø

12.00 Frokost

13.00 Foredrag ved en hospitalsklovn om humoren, som grundlag for klovnens arbejde

14.30 Kaffe

15.00 Koncert v. Mette og Børge Solkær samt Søren Iversen - en sjov og festlig afslutning

16.30 Farvel og på gensyn til næste år.
Dagen arrangeres I samarbejde med Emanuels Cafégruppe, Historisk Forening, Foreningen Norden TST og Tidens Kvinder.

Billetter købes, efter først til mølle princippet, på

www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=daeef713e1

Hostrup kirke, Solvigvej 1, Tønder

Gudstjeneste i Hostrup Kirke ved biskop Elof Westergaard, efterfølgende kaffebord og foredrag i Jejsing Forsamlingshus ved Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Thestrup Højskole. Arrangementet er fælles med Grænsesognenes Vintermøde.

Løgumkloster Forsamlingshus, Vænget 28, Løgumkloster

Dagsorden ifølge vedtægterne. Se for yderligere program i Digeposten.

Klægager i Ballum

Årets sangaften vil blive ledet af Kristian la Cour fra Askov højskole.

Sæd grænse

Det er i år Sydtønder Amt som skal stå for sommerudflugten. Datoen er klar, men hold øje med Digeposten for tid og sted.

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten.

Kathrine Hoop fortæller om projektet ”Oplev Sydslesvig”, der går ud på at gøre Sydslesvig synlig for danskerne. Sydslesvig er et unikt sted. Området danner kulturkanalen mellem dansk og tysk, ligger mellem Vesterhav og Østersø og byder på rige muligheder for både natur- og kulturoplevelser af helt forskellig slags. Med projektet ”Oplev Syd-slesvig” vil det danske mindretal i Sydslesvig sætte Poppostenen rummer en særlig Sydslesvigsk historie deres hjemstavn på lystavlen og synliggøre de mange gode oplevelses-muligheder for gæster fra Danmark. Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitet-Vejle. Entre og kaffe: Kr. 50 for medlemmer og kr. 80 for ikke medlemmer. Efter kaffen er der ordinær generalforsamling efter vedtægterne.

Rødding Højskole, Flors Alle 1, 6630 Rødding

Vi har inviteret vore SSF venskabsforeninger fra Sydslesvig til verdens ældste højskole, Rødding Højskole, med følgende program:
Kl. 10: Gudstjeneste i Rødding Frimenigheds-kirke ved pastor Mette Geil. Kirken ligger lige ved siden af højskolen. Efter gudstjenesten introducerer forstander Mads Rykind-Eriksen os for Rødding Højskole.
Kl. 12: Middagsmad på Rødding Højskole
Kl. 13: Omvisning, fortælling og sangtime ved forstander Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 15,30: Kaffe og afslutning.
Betaling for fortæring kr. 200.
Tilmelding senest den 8.9. til rykind@bbsyd.dk, tlf. 40265489.

Kollerup kirke, Hygumvej 70, 7300 Jelling

Kl. 10: Gudstjeneste i Kollerup kirke.
Kl. 11: Klokkeringning som for 100 år siden i glæde over fredsslutningen
Mogens Ladegaard: ”Da bedstefar vendte hjem fra Den Store Krig”
Denne dag er det 100 år siden, at freden efter 1.verdenskrig proklameredes kl. 11, og alle kirkeklokker i Europa ringede en time.
I det nye menighedshus lige ved siden af Kollerup kirke vil Mogens Ladegaard fortælle om oplevelsen og forholdene i Bevtofte, hvor familien levede, om forholdene under og lige efter krigen, og især om den 10. februar 1920 – den store dag for afstemningen.
Genforeningsflag, GEM Der bliver mulighed for at købe sandwich og drikkevarer, samt kaffe og kage efter foredraget.
Arrangeret i samarbejde med Kollerup menighedsråd.
Tilmelding senest den 4.11. til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd.dk

Aabenraa - Grænseforeningen Aabenraa

Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Leipzig og Sachsens historie. Pris 80kr. inkl. kaffe.

Billedsalen, Folkehjem Aabenraa

Inden generalforsamlingen starter vil der være et offentligt møde med indlæg ved Simon Faber der er tidligere Overborgmester i Flensborg nu ansat som Projektleder for Genforeningen 2020.

Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

6. marts kl. 9.30 Sangcafé på Folkekulturhuset Rebbølcentret. Pris inkl. kaffe og hjemmebagte boller 35 kr.

Tivolisalen, Südergraben 36 24937 Flensborg

Livsberetninger fra begge sider af 1920-grænsen. Åse Abild taler for SSF. GF Aabenraas taler er endnu ikke bekræftet.

Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Pris inkl. kaffe og hjemmebagte boller 35 kr.

Det gamle Rådhus, Storegade 30

I anledning af 170 året for Treårskrigens udbrud. Vi starter foran Det gamle Rådhus, Storegade 30 og håber på deltagelse af både dansksindede og tysksindede borgere. Fortæller er grænselandshistoriker Jan Wittrup. Pris 50kr. Tilmelding til janwittrup@hotmail.com

Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Pris inkl. kaffe og hjemmebagte boller 35 kr.

Jaruplund Højskole

Højskoledag med morgenmad, foredrag og frokost på Jaruplund Højskole. Herfra halvdagstur til Dannevirke samt Slesvig By med domkirke, gl. bydel og Holm. Planen er, at turen foregår med bus. Nærmere oplysning om tider, pris samt tilmelding kan ske til bestyrelsesmedlem Jan Wittrup på janwittrup@hotmail.com

Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Englands historie. Pris 80kr. inkl. kaffe.

Rebbølcentret, Vollerupvej 45, 6392 Bolderslev

Pris inkl. kaffe og hjemmebagte boller 35 kr.

Midtjylland

Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 , Silkeborg

Museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg Slot, vil i et levende foredrag berette om feltlivet for de 30.000 sønderjyder, der deltog på tysk side i 1. Verdenskrig, hvoraf ca. 6.000 aldrig nåede hjem, men ca. 2.500 undgik krigen ved at flygte til det neutrale Danmark. Andre var heldige og faldt i krigsfangenskab og blev interneret i specielt indrettede lejre for sønderjyder, bl.a Feltham i England , Aurillac i Frankrig m.fl.

Efter foredraget er der generalforsamling ifølge vedtægterne.

Pris for mødet incl. kaffe/the med brød: 50 kr.

Slesvig

Det er jubilæumsår for samarbejdet, 50 år. Der venter os en spændende dag, hvor vores venner garanteret har lavet ekstra meget ud af arrangementet.

P-pladsen, Ansvej 98, Silkeborg

To- dages bustur til Vadehavet og Nordfriesland.

Opsamling :
kl. 07:30 - Silkeborg, Ansvej 98, P-pladsen
kl. 08:30 - Horsens, Q8v ved Lund (tæt ved motorvejen)
kl. 09:15 -Fredericia , Banegården

Pris 1.495,- kr. Tillæg for enkeltværelse 100,- kr.

Vi kører i firestjernet luksusbus fra Ans Rejser. Turprisen indbefatter på 1. dagen bussens kaffe med rundstykker, samt overnatning med aftensmad og morgenmad på 'Landgasthof Tarp' .

Frokost 2.dag indtages på Hotel zur Treene i Svavsted.

Turen omfatter besøg ved det fremskudte dige ved Højer, derefter kører vi gennem Sønke Nissen Kog og videre til Husum, hvor havnen og bymidten besøges. På 2. dagen kører vi til Ejderstemmeværket
og videre til Tønning, hvor pensioneret overlærer Ole Hüberz Knudsen vil guide os. Herefter køres til Svavsted hvor frokosten indtages og om eftermiddagen besøges den lille landsby Drage, hvor Nadine Baumann-Petersen
vil fortælle om landsbylivet førhen og om det danske mindretal i landsbyen i dag.

Et detaljeret program kan fås ved henvendelse til Erik Sjerslev Rasmussen tlf. 6083 0760 esr@skolekom.dk

Der tages forbehold for programændringer.

Tilmelding senest tirsdag den 10. april
2018 skal ske til Ans Rejser på mail: rejs@ansrejser.dk eller tlf. 706 0049.

Vi modtager meget gerne Jeres tilmelding i god tid før tilmeldingsfristens udløb, så vi bedre kan vide, om turen vil kunne gennemføres med minimum 30 deltagere.

Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste kl. 11:00 ved pastor Finn Rønnow, Valsbøl Pastorat, Sydslesvig.
Set øvrige program annonceres senere.

Herning & Ikast-Brande kommuner, Grænseforeningen for

Herning Friskole, H. C. Ørstedsvej 68, Herning.

Vi begynder med selve generalforsamlingen. Dagsordenen vil i overensstemmelse med vedtægterne være følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kassereren.
4. Forhandling om og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af forslag fra styrelsen og fra medlemmerne.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen
6. Valg af styrelsesmedlemmer og af 2 revisorer.
7. Eventuelt

Bemærk – at der efter ændrede vedtægter vedtaget på generalforsamlingen i 2013 ikke længere annonceres i aviserne.

Derefter bliver det tid til kaffe. Du bedes selv medbringe kaffebrød i fornødent omfang.

Efter kaffen får vi besøg af: N N – har du en person eller et emne du gerne vil høre om, så kontakt formanden, så ser vi hvad vi kan finde frem til…

Vi ses!

Sydslesvig

Måske bliver der tid til et besøg hos vores venskabsforbindelse i Tarp om lørdagen… eller et af de store Friluftsmøder om søndagen! Program kan ses på http://syfo.de/aarsmoede/ i løbet af maj måned.

”Vesterled”, i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit

I 2017 var der mere end 65 personer der fandt vej til Sdr. Haurvig til denne begivenhed. Så meld dig til i god tid. Middag fra kl. 12:00 – til en pris af kr. 150,- eller 20 €. (Betales på dagen…) Igen i år, har vi 2 Årsmødetalere, Mette Bock – som har ordet frit, og Katrine Hoop, som bl. a. vil fortælle om Projekt Oplev Sydslesvig, det skulle vist garantere, en spændende eftermiddag – i gode venners lag! Flere og flere som har trådt deres barnesko, på Lejrskolehjemmet Vesterled, finder nu i en moden alder – atter vejen til stedet… vi har plads til rigtig mange – før rammerne strammer – rekorden er fortsat 160 – i 2011. Vedrørende et evt. medlemskab af ”Støtteforeningen for Lejrskolehjemmet Vesterled” kontakt formanden. Læs evt. mere på: www.vesterled.de bemærk ”.de” – fordi siden ligger hos Skoleforeningen!! Den kan være lidt langsom til at åbne – tålmodighed er en dyd – og nogen gange en simpel nødvendighed!

Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

Horsens rutebilstation

Teatertur.

Program:

15.00 – 15.30 Flensborg, grænseindkøb.

16.00 ankomst Skt. Knudsborg

19.00 afgang til teatret, forestilling begynder kl. 19.30.

Inden turen går i teatret om aftenen er vi inviteret på besøg med rundvisning og eftermiddagskaffe i Skt. Knudsgildernes hus i Flensborg. Vi vil blive fortalt om gildets næsten 1000-årige historie. Aftensmaden indtager vi samme sted, inden vi kl. 19.00 stiger på bussen til teatret. Teaterstykket, vi skal se, hedder kort og godt ”Danskhed”, hvor spørgsmålet er, om leverpostej, rødkål, flæskesteg og hygge, er ensbetydende med at være dansker? Eller er danskhed blot en medieskabt skrøne? Prisen pr. deltager er igen i år kr. 400,00. Ved tilmelding indbetales beløbet på konto nr. 7160. 0001481824 Tilmelding er nødvendig, senest 1. februar 2018. Til Jens Nørgaard tlf. 5095 9280 eller Kirsten Rykind Eriksen tlf. 4026 5489 Afgang bus, Horsens rutebilstation. kl. 13.00. Opsamling Vejle kl. 13.30 på motorvejsopsamlingsplads nr. 59 (Transportcenter Vejle). I Kolding på opsamlingsplads nr. 65. Dette arrangement er i samarbejde med kreds 20

Klostergårdens lokaler, Havne Allé 12A i Horsens

I den første time afvikles Grænseforeningens status over begivenheder og økonomi fra det forgangne år. Uanset udfaldet af kommunalvalget har borgmester Peter Sørensen indvilget i at afslutte aftenen med et oplæg over Horsens Kommunes nutid og fremtid, hvor det grænseoverskridende samarbejde netop er aktuelt for Grænseforeningen.

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

Remisen Brande, Remisevej 1, 7330 Brande.

Kredsgeneralforsamling hos Grænseforeningen for Herning & Ikast-Brande kommuner. Vi starter med mad, og holder derefter kredsens generalforsamling.
Tilmelding til Kredsformanden, senest fredag den 6. april. Meget gerne på mail.

”Vesterled”, i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit

Årsmøde/Sensommermøde/Folkemøde på Lejrskolehjemmet , ca. 9 km. syd for Hvide Sande. Kom og vær med, ved denne festdag i vores ”fælles” sommerhus. Vesterled er jo ejet i fællesskab af Grænseforeningerne i tidligere Ribe Amt og Grænseforeningerne i tidligere Ringkøbing Amt, som står sammen om at drive denne lejrskole beliggende i den frie natur midt mellem Hav og Fjord. Vi havde hele 75 tilmeldte i 2015, så flytningen til september, blev godt modtaget, derfor fortsætter vi med denne sensommer afvikling af Årsmødet.
Årsmødetalerne i 2018 bliver Mette Bock og Katrine Hoop – så kom og vær med hos os! Kredsformanden vil gerne orientere nærmere om Vesterled, Støtteforeningen og Årsmødet.
Det koster kr. 150,- (eller 20 €) at deltage i middagen og det øvrige traktement. Vælger man først at komme til selve Årsmødets begyndelse efter middagen – får man kaffen på Husets regning…

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Helligåndshuset, Lille Sal

Generalforsamling. Kaffe. Herefter fortæller Erik S. Overgaard i anledning af 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning:
”Den 11/11 kl. 11 1918 tav kanonerne” Efter fire års krig med forfærdelige lidelser og et aldrig før set forbrug af ressourcer gav Tyskland endelig op og forhandlede sig til en våbenhvile, der reelt var en kapitulation. Det tyske nederlag gav plads for tanken om folkenes selvbestemmelsesret med folkeafstemning og Nordslesvigs genforening med Danmark i 1920.

Fritidscentret, Vestergade lokale 11

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, KMA’ere, er et landsdækkende korps af bindestregsdanskere. Det kalder de sig fordi de alle sammen, uanset hvilken mindretalsbaggrund de har, føler sig hjemme i flere sprog og kulturer – og binder det sammen med en bindestreg.
Vi får besøg af tre-fire kulturmødeambassadører (KMA’ere) – heraf en fra det danske mindretal i Sydslesvig. De unge mennesker præsenterer sig selv og lægger op til samtale/debat om kulturmøde.

Randers Arena

Kl. 8.00: Afgang fra Randers Arena - via Silkeborg, Herning, Varde
Kl. 9.30: Kaffe og rundstykker – rasteplads
Kl. 11.30: Madpakkehuset, Skallingen: medbragt frokost
Kl. 13.00: Tirpitz-museet v. Blåvand, åbnet 2017.
Tirpitz var navnet på en meget stor betonbunker og kanonanlæg, som var en del af den tyske ”Atlantvold”. Bunkeren en nu Tirpitz-museet
bygget sammen med det nye museum, der lægger vægt på menneskers liv på Vestkysten, både i det lange perspektiv og med særligt fokus på tiden i og omkring Blåvand i krigsårene 1940 – 1945. Kaffe. Kl. 16.00: Flygtningekirkegården (1945 – 1949) i Oksbøl
Kl. 18.00: Middag på ? ? ? Kro
Kl. 21.00: Ankomst Randers
BEMÆRK: turen foregår i privatbiler.
Pris: 250 kr. + del af brændstof til privatbil
Tilmelding senest 16/4 t til Erik Overgaard tlf.32180186, erik@keovergaard.dk
Betaling på afgangsdagen 17/5

Sct. Clemens Kirke

Grundlovstalere: Tidl. borgmester, tidl. minister Thorkild Simonsen og Borgmester i Randers Kommune Torben Hansen. Fællessang og korsang, gratis kaffebord. Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen samarbejder om det årlige grundlovsmøde. Vejret bestemmer, om vi skal være ude eller inde.

FOF, J.V. Martins Plads 1, Randers

Foredrag af tidl. chefredaktør Siegfried Matlok, Løjt Kirkeby. Efter 40 år som chefredaktør på Der Nordschleswiger, det tyske mindretals dagblad i Aabenraa, fortsætter Siegfried Matlok med både som journalist, forfatter og TV-redaktør at slå bro mellem dansk og tysk kultur. Entré for GF-medlemmer: 50 kr.

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing

Foredrag. Journalist og forfatter Knud Jakobsen, Struer, fortæller den fantastiske og utrolige historie om tømrerlærlingen, Charles Lauritsen fra Holstebro, der efter en eventyrlig karriere blev professor i fysik, var med til at konstruere den første atombombe og med til at bestemme, hvor den skulle kastes. Efter krigen kæmpede han sammen med Niels Bohr for kontrol med atomenergi. I samarbejde med Folkeuniversitetet. Pris: 80 kr. for foredrag og kaffe. Tilmelding senest 12. marts til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943.

Ølstrup Kirke

Efter en kort andagt ved Sognepræst Inge-Dorthe Brønden Kaasgaard i Ølstrup Kirke fortsættes med samvær og kaffebord i Ølstrups nyeste samlingssted, kulturhuset ”Kernen”.
”Degnen og præsten”, Inger Kold og Inge-Dorthe Brønden Kaasgaard, underholder med et musikalsk potpourri. Fællesarrangement med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk, Foreningen Norden og Husmoderforeningen. Pris: 120 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 16. april.

Museumspladsen, Ringkøbing

Aftenturen går i år til Hvide Sande, som i de seneste år har markeret sig med mange spændende tiltag. Vores ankerkvinde/ankermand er denne aften Jonna Juul Larsen, ”Fiskeriets Hus”, og havnechef Steen Davidsen. Vi skal bl.a. besøge ”Fiskeriets Hus”, Manøvregangen, Blåtårn, Skibsværft, Den nye havn m.m. I aftenens løb serveres sandwich, drikkevarer, is og kaffe. Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 14. maj – begrænset deltagertal.

Ringkøbing

Sommerturen går i juni måned til Bremen, Brügge, Bruxelles. Der planlægges en tur til disse spændende byer i tiden 4. - 10. juni 2018. Program udarbejdes.

Afgang i bus fra Museumspladsen

Vi bliver sat af bussen tæt ved Laksens Hus og går til Albæk Mose, hvor vi oplever den dejlige natur, der bl.a. er hjemsted for kødædende planter. På P-pladsen i mosen holder bussen, og vi kører tilbage til Naturcenter Skjern Å. Her har Jonna og Bo Trelborg tændt op i grillen og forberedt lækker grillmad og bagefter kaffe og kage. Alle bliver mætte – og ingen bliver skuffede. Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 13. august – begrænset deltagertal.

Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, Ringkøbing.

Generalforsamlingen starter traditionen tro med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Aftenen slutter med musikalsk indslag med sang og guitarspil ved Svend Erik Larsen og Dorthe Kold , Muldbjerg. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 17. september.

Vestjyllands Højskole

Efter en rundvisning på højskolen fortæller forstander Else Mathiasen, hvordan dagliglivet på højskolen former sig for både elever og personale. Herunder også om arbejdet med kunsten, skolens grønne profil og det nye ”Fortælle Akademi”. Endvidere et oplæg om dannelse anno 2018 og om skolens mål og værdigrundlag. Højskolens kaffebord.
Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest den 8. oktober.

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen. Efter kaffepausen fortsættes med fællessang for at komme i den rette advents- og julestemning, og en lille julehistorie bliver der også plads til. Pris: 80 kr. I samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 26. november.

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 8.00 med kurs mod den julepyntede Flensborg – afbrudt af kaffe og rundstykker undervejs – og stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fælles programpunkt i byen, og der bliver tilbud om fællesspisning - husk særskilt tilmelding og betaling hertil. Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00.
Turen afvikles i samarbejde med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 3. december.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Vi inviterer igen på sønderjysk grønlangkål med tilbehør, hvorefter tidl. chefredaktør, forfatter, Arne Mariager, vil holde foredrag om forfatteren Nis Petersen. Tilmelding til Doris Nielsen tlf.: 86571361 senest mandag den 19. februar. Entré inkl. Spisning 100 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Vi forventer deltagelse fra vor venskabsforbindelse i Skovlund – Valsbøl og efter generalforsamlingen og kaffen vil provst, Jacob Køhn Andersen, holde foredrag med titlen: ”Der må være en grænse”.

Skanderborg

Tag med på en spændende tur til Naturpark Vadehavet, hvor vi først besøger det allerede meget berømte nye Vadehavscenter, og derefter tager med Mandøbussen over til Mandø. Efter frokosten køres en guidet tur på øen. Pris 500 kr.
Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Ejer Baunehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11. ved pastor Finn Rønnow, Valsbøl Pastorat, Sydslesvig. Det øvrige program annonceres senere.

Ejer Bavnehøj

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Foredrag ved tidligere redaktør af ”Æ Rummelpot” Sven-Erik Ravn, der vil tale om; ”Hjemmefronten. De sønderjyske kvinder under 1. verdenskrig”. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00. Derefter kaffe og foredrag ved tidligere præst ved Ravnsbjergkirken i Viby, kunstner Ejvind Nielsen, om ”Menneskelivet og de fire årstider”. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Skiveegnens Grænseforening

Skive Bibliotek

Fhv. minister Anke Spoorendonk om "Slesvig Holsten og Norden". Herefter er der et kort årsmøde.

Skive sognegård

Sognepræst Mads Callesen fortæller om "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland". Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Grundtvigs forum.

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Seniorcenteret, Holger Danskes Plads 4,1, Skjern

Vores liv i Grønland fortalt af Bent Philbert, Hemmet. Med baggrund i sine godt 18 år i Grønland som kommunaldirektør i Godthåb, Egedesminde og Godhavn, vil Bent gennem ord og billeder give os et indblik i denne nordlige forpost. Pris 75 kr. for foredrag og kaffe.

Brejninggård Efterskole, Brejninggårdsvej 12, Spjald

Først bliver vi vist rundt på denne smukke skole med den lange historie. Derefter er der kaffe, og Peder viser nogle af de mange billeder, han har fra arrangementer i årets løb. Eftermiddagen slutter med generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Arrangementet er gratis.

Erhvervsskolen Vestjylland Vestergade 42, Borris (Den tidligere Borris Landbrugsskole)

Erhvervsskolen Vestjylland er en specialskole, der hjælper udsatte unge videre i livet. Der tilbydes flere personligt tilrettede, praktiske uddannelser. Det kan være medhjælper i køkken, service, landbrug, produktion, værksted og pedel. Man baner vejen for livsglæde, udvikling og nye muligheder. Udover at blive vist rundt i stalde og værksteder får vi fortælling og kaffe. Tilmelding til bo.trelborg@gmail.com / 51920900 Senest 23/3 Pris 75 kr

Ølstrup Kirke

Efter en kort andagt ved sognepræst Inge-Dorte Kaasgaard i Ølstrup Kirke fortsættes med samvær og kaffebord i Ølstrups nye samlingssted: Kernen. Her underholder ”Degnen og Præsten”, Inger Kold og Inge-Dorte Kaasgaard med et musikalsk potpourri. Pris 120 kr. Aftenen er i samarbejde med Ringkøbing GF. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 29268943 senest 16. april.

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, Skjern

I Bundsbæk Mølle ser vi museets nye udstilling om rakkerne. Derefter går vi ad mosestien til Rakkerhuset, hvor Per Lunde Lauridsen fortæller om rakkerne. Det er også her ved huset, at vi får vores kaffe. Pris 75 kr.

Lufthavnsvej 1, Stauning

Først får vi en rundvisning i den fine hal med de mange både civile og militære fly. Derefter er grillen klar, og der er lækker aftensmad og vi slutter med kaffe og kage. Pris 75. kr. inkl. mad og drikke (Børn gratis).

Skjern Tekniske skole

Afgang Skjern Tekniske skole kl. 7:15, Tarm rutebilstation 7:25.
Udflugten går i år til Sønderjylland og Sydslesvig.
Efter morgenkaffen kører vi mod Gråsten, hvor der er besøg og fortælling i slotskirken og parken. Frokost på Chatrinesminde Teglværk med efterfølgende rundvisning. Hele egnen er præget af de mange teglværker og eftermiddagskaffen bliver ved det smukke Egernsund, og efter et par stop når vi Ladelund, hvor vi skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen. Tilbage ca. 21:45.
Pris: 550 kr. for medlemmer, 600 kr. for andre. Alt inkl.

Vesterled, Vesterledvej 76, Sdr. Haurvig

Vesterled har siden erhvervelsen i 1946 hvert år været feriekoloni for børn og unge fra det danske mindretal i Sydslesvig. Der har været skolebørn, børnehavebørn, fritidshjemsbørn, spejdere samt konfirmander på Vesterled, alle med den samme baggrund, nemlig ønsket om at lære dansk sprog og kultur at kende. I de senere år har mere end 1100 unge gæstet Vesterled hvert år.
Lejrskolen fik som en gave fra A.P. Møller Fond ny hovedbygning.
Vi bliver vist rundt i det fine byggeri af børn fra Sydslesvig, der er på lejrskole der, inden vi skal en tur til havet for at se solnedgang.
Vi får kaffe og sandwich og derfor er tilmelding nødvendigt på tlf. 97375270 eller bo.trelborg@gmail.com inden den 28. aug.
Vi kører i egne biler og hvis man vil syd om Fjorden, mødes vi ved Tarm Rutebilstation kl. 17:30. Vil man ikke køre selv, så sig det blot ved tilmeldingen. Så finder vi en plads.
Pris 75 kr. (børn gratis)

Fiskbæk Missionshus, Skråvejen 2, Fiskbæk

Asger Bjørnskov fra Lem arbejder 7 dage om ugen i 8 måneder og bruger så 4 måneder hver vinter til at rejse rundt på Jorden, og han har prøvet det meste! Vi vil denne aften høre om og se billeder fra hans fantastisk ture lige fra frit fald fra 12.000 fod over Australien til dykning blandt hajer ved Costa Ricas dybe ocean. Pris 75 kr.

Christianslyst

Fredag den 26. til søndag den 28. oktober. Christianslyst og Sydslesvig. Program udarbejdes senere. Turen er i samarbejde med Ringkøbing Grænseforening

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen.
Efter kaffen fortsættes med fællessang, for at komme i den rette advents- og julestemning. En lille julehistorie bliver der også plads til.
Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 26.11. Pris: 80 kr.

Tarm rutebilstation

Der er kaffe og rundstykker undervejs, inden der gøres stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fællesprogram-punkt i byen og tilbud om fællesspisning. Den flotte julepyntede Flensborg bliver der god tid til at bese, inden der køres hjemad kl. 17:00. Pris 160 kr. (+ fællesspisning, hvis man ønsker dette). Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / 29268943 senest 3. december.

Viborgegnen, Viborgegnens Grænseforening

Sortebrødrehus.

Torsdag 1.marts kl. 19.30: Generalforsamling. Der er foredrag ved foreningens bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Lysholm, som taler om Sydslesvig.

Tinghallen, Viborg

tirsdag og onsdag den 22. – 23. maj 2018
Arrangør: VIBORGEGNENS GRÆNSEFORENING
med indbydelse til NORDEN Kjellerupegnen og NORDEN Viborg

Pris: kr. 1.295,- . Tillæg for enkeltværelse kr. 100,-
Vi kører i 4-stjernet luksusbus fra Ans Rejser. Turprisen indbefatter: guidning og entre, overnatning med morgenmad, middag den første aften, smørebrød anden aften – foruden fri kaffe fra bussen under hele turen.
PROGRAM:
Tirsdag den 22. maj 2018
Afgang kl. 7,30 fra Tinghallen i Viborg med opsamling i Thorning/ Kjellerup kl. 8,00.
Undervejs sydpå hører vi om grænselandsproblematikkens historie ved bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Lysholm. Bussens kaffe og rundstykker indtages ved Jels, hvorfra vi kører videre mod Ribeegnen. Herfra bliver emnet for turens første dag primært marskområdets landskabsmæssige udvikling. Erik Sjerslev Rasmussen, der er tidligere seminarielærer i geografi, tager os ud på det fremskudte dige ved Højer og fortæller om digebygning, landvindig og siden om den egn, hvor friserne kom fra. Når vi ved Højer Mølle har spist frokostpakken, som NB: deltagerne selv har med hjemmefra, kører vi over grænsen til Sydslesvig (husk pas!) og fortsætter under Erik Sjerslev Rasmussens ledelse til Sønke Nissen Kog. Ruten videre sydpå går langs digerne til Husum, hvor vi besøger havnen og bymidten. Herfra kører vi til Landgasthof Tarp, Bahnhofstrasse 1, 24963 Tarp, hvor vi får aftensmad og overnatter. Onsdag den 23. maj 2018 På 2. dagen forlader vi hotellet efter morgenmad og kører til Ejderstedt, hvor vi besøger Ejderdæmningen/ Eidersperrwerk.
I Tønning fortæller lærer Kirsten Slickert historien om byen, hvor Hærvejen ender og hvorfra stude oppe fra Danmark blev afskibet til England, inden Esbjerg Havn blev anlagt.
Over middag kan bussen evt. holde ind med mulighed for at spise frokost for egen regning i Frederiksstad , som blev grundlagt i 1600tallet som en hollandsk kanalby. På vejen nordpå besøges om eftermiddagen Mikkelberg Center for nordisk Kunst og Cricket, hvor vi drikker kaffe med kage. Dette specielle dansk-nordiske mødested i Sydslesvig, hvor også grænselandets kunstnere præsenteres, har en permanent samling af værker af Sven Havsteen-Mikkelsen og Sven Dalsgaard. Centrets skiftende udstilling vil på dette tidspunkt sandsynligvis være Naturens kræfter i Kunsten med 4 danske og en tysk kunstner: Britta Westhausens, Klaus Seyffart, Olga Stra (maleriet nedenfor med titlen Hjerte) , Anna Linda Fischlein samt Werner Seims. Inden hjemturen besøger vi Bredstedt danske Skole. Bredstedt danske Skole blev grundlagt i 1948 af dansksindede sydslesvigere og optager elever af dansk- og frisisksindede forældre. Efter 8. klasse fortsætter eleverne fortsætter på Husum danske Skole eller på A.P. Møllerskolen i Slesvig by. Skolen drives af Dansk Skoleforening for Sydslesvig i Flensborg, som er ansvarlig for 45 danske skoler og 56 daginstitutioner i Sydslesvig. Under vores besøg på skolen hører vi også om det aktuelle danske liv i mindretallet ved skolekonsulent Henry Bohm, formand for Sydslesvigsk Forening SSF i Bredstedt, som er Viborg Grænseforenings venskabskreds.
Inden vi atter går i bussen, spiser vi på skolen smørrebrød fra lokal leverandør med drikkevarer. Fra Bredstedt fortsætter vi hjemad over grænsen med hjemkomst sent om aftenen. Der tages forbehold for ændringer. Tilmeldingsfrist: torsdag den 1. februar til Viborgegnens Grænseforening på tlf. 21 84 36 56 eller mail karenmarieravn@gmail.com
Vi modtager meget gerne Jeres tilmelding i god tid før tilmeldingsfristens udløb, så vi bedre kan vide, om turen vil kunne gennemføres med minimum 30 deltagere.
Samtidig med tilmelding på telefon eller mail med angivelse af navn(e), adresser og telefonnumre, indbetales depositum kr. 500,- til Viborgegnens Grænseforenings konto 535 00512 797 i Arbejdernes Landsbank med deltagernavn(e) i modtagerfeltet. Restbeløbet skal være indbetalt til Viborgegnens Grænseforenings senest 20. februar 2018. Læg 100,- kr. til, hvis der ønskes enkeltværelse. Hvis deltagere ønsker en års afbestillingsforsikring til kr. 272,- kontaktes Ans Rejser tlf. 70 26 00 49 inden indbetaling af depositum

Aarhus, Grænseforeningen

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

På Bruuns Gade i indre Århus ligger et vaskeægte gørtleri med værksted og butik. Gørtleriet har Margot Erstad ejet siden 1952, først sammen med sin mand, der så ufortjent tidligt som i 1962 gik bort, siden alene. Margot er født på Sild i 1931; faren var friser og moren sydslesviger fra Flensborg. Margot havde som ung et ophold på en husholdningsskole i Ry, hvorefter hun kom i huset hos familien Erstad, der drev Gørtleriet i Århus, der var grundlagt i 1901. Margot gik også til hånde i værkstedet og blev bidt af gørtleriet. Hun tog dog tilbage til sit fødeland nogle år – hendes egen familie trak. Det endte dog med, at hun tog til Århus igen og blev gift med gørtlerens søn. Hendes tidligere arbejdsgivere blev altså hendes svigerforældre. Margot vil fortælle om sin opvækst i Frisland, præget af farens frisiske baggrund og hendes mors og morforældres ståsted som dansksindede i Flensborg. Samt om sit liv som gørtler i Århus. Gørtlerbutikken hun bliver ved med at passe til det sidste. Som hun siger: - Jeg siger ligesom dronningen: jeg giver ikke op. Og jeg kan kun forklare det med, at jeg jo er friser! Foredrag inkl. ost, vin og vand kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Lykke Friis - En af vores bedste tysklandskendere - vil under titlen: Angela Merkel – Die Queen aus Berlin, holde et foredrag om vort nabolands fremtrædende leder. ”Verdens mest magtfulde kvinde”. Eller ”Dronningen af Berlin”. Disse klicheer er ofte blevet hæftet på Tysklands kansler Angela Merkel. Hun er netop er blevet genvalgt til kansler. For tredje gang.
Lykke Friis vil også trække på sine personlige erfaringer med Merkel fra COP15 og fra Merkels besøg på Københavns Universitet. I foredraget vil Lykke Friis komme ind på Merkels rolle i forhold til flygtningekrisen og Brexit, ligesom hun vil berøre Tysklands forhold til især de østlige naboer og holde dette naboskab op mod det dansk/tyske naboskab. Lykke Friis er opvokset med en tysk mor og en dansk far. Hun er uddannet på Københavns Universitet og London School og Economics and Political Science. Ud over en akademisk karriere har Lykke Friis været klima- og energiminister i VK regeringen. Efter sin politiske karriere vendte hun tilbage til universitetsverdenen hvor hun i dag er Prorektor på København Universitet og sidder i en række europæiske tænketanke. Hendes seneste bog ”Hund efter Tyskland” handler om 25 året for murens fald. Foredrag kr. 50,- (fri vin og snacks efter foredraget).

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Den danske ambassadør i Berlin Friis Arne Petersen mener, at netop Berlin - og Tyskland i det hele taget - er det bedste udgangspunkt, hvis man vil forstå, hvad der foregår i den vestlige verden lige nu. Krigen i Syrien, flygtningestrømme, grænsekontrol, Brexit og præsidentvalget i USA har gjort det tydeligt, at Europa savner lederskab, og derfor er mange europæiske landes opmærksomhed skarpt rettet mod Tyskland. - Jeg tror, at alle vi nordboere, både svenskere, finner, nordmænd og danskere, føler, at Tyskland igen er den vigtigste europæiske partner, siger Friis Arne Petersen. Den danske regerings Tysklandsstrategi, der blev lanceret for godt to år siden, vidner om, at der fra dansk side satses på Tyskland både politisk, økonomisk og kulturelt. Fra regeringens side er der et stort ønske om at udvikle Danmarks forhold til Tyskland og styrke samhandlen. I sit foredrag uddyber Friis Arne Petersen, hvilken betydning relationerne i grænselandet i Slesvig har for Tysklands forhold globalt - og lokalt til landets nærmeste nordlige nabo. Foredrag inkl. ost, vin og vand kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

I Danmark tales der i disse år meget om danskhed og national identitet. Hvem er nationen? Og hvor er den på vej hen? Men identitet har altid to sider. Det gælder også den nationale identitet, der defineres i et samspil mellem den nationale selvopfattelse og andre nationers syn på Danmark. Hvad sker der, hvis man flytter diskussionen om danskhed over grænsen og anskuer den fra Tyskland? Det er nogle af de spørgsmål, der rejses i dette foredrag, som tysklandskender, forfatter og radiovært Knud Romer Jørgensen vil berige os med denne aften. ”Det kan være gavnligt for danskerne at se sig selv med tyske øjne. Vi er meget mere tyske, end vi aner. Der er meget tysk historie og kultur, vi bør kende, for ellers kender vi ikke vores egen historie og kultur”, lyder det fra Knud Romer Jørgensen. Foredrag inkl. Kaffe og brød kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

´Roma´ betyder menneske og er sigøjnernes betegnelse for sig selv. Gennem tusind år på kanten af de europæiske samfund har romaerne formået at bevare deres eget sprog og en særegen kultur. I aftenens foredrag fortæller Malene Fenger-Grøndahl om sine indtryk og erfaringer fra rejser til vidt forskellige romamiljøer i 12 lande. I ord og billeder vil hun tegne ridset af et folk, der har været forfulgt og forkætret gennem århundreder, men som altid har formået at rejse sig igen. Med udvidelsen af EU er de fleste romaer samlet inden for samme politiske fællesskab, og for første gang i historien er der tegn på, at romaerne organiserer sig politisk og kan komme til at udgøre en magtfaktor i fremtidens Europa.
Foredrag inkl. øl, vand og snitter kr. 50,-.

Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri. Adventsarrangement inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Kedelhuset, Fredensvej 12 b

Livet igennem har Hans-Peter Tams, født lige syd for Ejderen, været præget af natlige mareridt og dæmoner. Vi får besøg af Hans-Peter Tams, der fortæller om sin og sine søskendes flugt som 2 til 9-årige, gennem Tyskland i vinteren 1944-45, til de genforenes i en Røde Kors lejr med deres mor. Efter at have skrevet en bog, og holdt et utal af foredrag om emnet, har det hjulpet på disse ”dæmoner”. Kom og hør om en tvangsforflytning til Polen, fordi familien ikke ville melde sig ind i nazipartiet, og om flugten hjemad mod vest.
Entre incl. kaffe og kage 30 kr., gæster 50 kr.

Nordisk Lejrskole- og Kursuscenter, Lejrskolevej 4, Hillerød.

Generalforsamling, samt et fotografisk tilbageblik på sidste års aktiviteter og ture. Desuden fortælles om dette års tur til Sønderjylland og Sydslesvig fra fredag den 7. til mandag den 10.9.

?

Der planlægges en tur til det gamle grænseland mod øst, Skåne-Halland, i samarbejde med Ingrid Jarnbjer, der stod for sidste års Skåne tur. Nærmere oplysninger hos formanden Bent Kauffmann.

Hillerød

Fredag den 7.9. til mandag den 10.9. planlægges den årlige 4-dages tur til Christianslyst. Nærmere oplysninger om program fås fra sidst i april.

Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Rektor ved A.P. Møller Skolen i Slesvig taler om: ”Det mangfoldige kontinent: Nationale mindretal i det 20. og 21. århundrede”.
Danskere, frisere, katalanere, tyskere, samer, lesginer, tatarer, jøder, ruthenere, ukrainere, russer, ingrier, grækere … I Europa findes der mindst 400 forskellige nationale mindretal, og der kommer stadig nye til. I aftenens foredrag tager historikeren og minoritetsforskeren Jørgen Kühl os med på en rejse gennem det mangfoldige kontinent Europa, hvor der ud over stater og flertal findes en mangfoldighed af sproglige og nationale mindretal. Vi hører om, hvordan mindretal defineres, hvilke typer af mindretal der findes, hvordan de opstår og overlever – og hvorledes deres status er lige nu. Vi hører om, hvordan nationalitet kommer til udtryk i en globaliseret verden, hvor unge flytter bort fra traditionelle mindretalsregioner for at finde uddannelse, arbejde og lykke. Vi kommer ind på spørgsmålet om identitet og identifikation i grænselande mellem forskellige sprog og kulturer. Vi hører om konflikter og krig, men også om modeller for sameksistens og nærmest symbiose mellem mindretal og flertal. Jørgen Kühl, f. 1965, måtte på grund af sygdom melde afbud fra et programsat foredrag i sidste sæson. Det glæder vi os nu til at ”indhente”. Jørgen Kühl er PhD i historie og ekspert i dansk/tyske og europæiske mindretalsforhold. Han har skrevet 300 publikationer om emnet og holdt ca. 600 forelæsninger i Danmark og udlandet. Til daglig er han rektor for A. P. Møller Skolen i Slesvig. Desuden er han bestyrelsesformand for European Centre for Minority Issues i Flensborg, talsmand for det videnskabelige nævn ved Nordfriisk Instituut samt medlem af en række bestyrelser i Sydslesvig og Danmark.

Nordjylland

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

”Højvang”, Hobrovej 62, 9560 Hadsund

Dagsorden iflg. vedtægterne. Aftenen afsluttes med en let anretning (gratis)

Hadsundmenighedscenter, Kirkegade 8, 9560 Hadsund

Foredrag med sognepræst Grethe Holmriis, Vor Frue Kirke, Aalborg. Pris 20,- kr. Arrangeres i samarbejde med Hadsund menighedscenter.

Thy og Mors, Grænseforeningen for Thy og Mors

VUC Thy-Mors, Ny Munkevej 9, Thisted.

Foredrag ved tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen: Fra mod hinanden til med hinanden. Udviklingen i det dansk-tyske grænseland fra 1920 til i dag. Mødet arrangeres i samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO). Pris 100 kr for medlemmer og 150 kr for ikke-medlemmer.

Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring

Generalforsamling i Grænseforeningen for Thy og Mors. Efter denne foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg, om 1. verdenskrig og følgerne. Mødet holdes sammen med Foreningen Norden og Folkeuniversitet.

Sydslesvig

1.-3. juni: Danske årsmøder i Sydslesvig. Som sædvanlig deltager foreningen i møderne.

Vendsyssel, Grænseforeningen Vendsyssel

Sognegården i Vrå, Sønder Vråvej 11, 9760 Vrå

Dagsorden ifølge vedtægterne. Det musikalske indslag er endnu ikke (i august 2017) fastlagt. Gratis entre

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Steen Bo Frandsen. Billeder og forestillinger om grænse og naboskab har længe været stærkt præget af begivenhederne i 1800-tallet og den nationale konflikt, der førte til en nationalstats-grænse og et helt forandret naboskab mellem dansk og tysk. I dag er fjendskabet historiseret og forholdet mellem naboerne har ændret karakter. Der tegner sig et billede af den nationale modsætning som en parentes i historien. Heller ikke i et længere perspektiv var det krig og konflikt, der prægede forholdet mellem dansk og tysk. Til forandringerne i naboskabet hører også, at opmærksomheden mod grænseregionen er aftaget betydeligt. Man får let det indtryk, at dansk og tysk snarere mødes i Berlin end i Flensborg og Tønder. Og hvis Sønderjylland før indtog en central plads i dansk national-ideologi, er det i dag forsvundet fra landkortet ind i en skrivebordskonstruktion med navnet Syddanmark. I foredraget vil jeg komme nærmere ind på, hvad disse udviklinger kan fortælle om historiens gang og nutidens naboskab. Steen Bo Frandsen er historiker og hans hovedområder ligger i det 19. og 20. århundrede. Han er leder af Center for Grænseregionsforskning under Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.
Han har især skrevet regionalhistorie (dansk, tysk, italiensk), herunder en doktordisputats om ”Opdagelsen af Jylland” (1814-1864), en monografi om ”Holsten i helstaten” (2006), og en tysk monografi om ”Dänemark. Der kleine Nachbar im Norden” (1994).
I dag beskæftiger han sig især med det dansk-tyske naboskab, med infrastruktur og regional udvikling i dansk og internationalt perspektiv. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Katrine Hoop. Sprogdebatten har været på fuldt blus de sidste mange måneder i Sydslesvig. Taler mindretallets medlemmer nok dansk til at være danske? Gør nye medlemmer i mindretallet en stor nok indsats for at lære dansk? Er mindretallets børn gode nok til dansk? Tales der nok dansk i mindretallets foreninger? Bruger de ansatte i mindretallet nok dansk på deres arbejdspladser? Følger man med i debatten udefra, må det lyde, som om mindretallet befinder sig i en forfærdelig krise. Det er dog ikke sådan, Katrine Hoop oplever det indefra. Hvis mindretallet skal overleve, er det i hendes øjne nødt til at møde nutidens udfordringer med åbent sind. Grænselandet er ikke længere et område, hvor dansk og tysk er i krig med hinanden og derfor er klart adskilte størrelser. Der er tværtimod tale om et sted, hvor kulturerne mødes og blandes. Det tyske er en naturlig og vigtig del af hverdagen for de fleste medlemmer i mindretallet. Hvis danskheden syd for grænsen skal overleve, er det ifølge Katrine Hoop derfor nødvendigt at give mindretallet mulighed for at gå med tiden og blive bedre til at integrere den dansk-tyske virkelighed i sin selvforståelse. Mindretallets organisationer skal ikke være blinde for problemer, men møde udfordringerne med positive, kreative tiltag i stedet for formaninger. Katrine Hoop påpeger, at der ikke længere er brug for et værn imod tyskheden, der tværtimod er brug for at bygge bro. Katrine er født og opvokset i mindretallet og bor i Flensborg. Hun er 47 år og mor til en søn på 17, der går på det det danske gymnasium Duborg-Skolen. Hun er universitetsuddannet kriminolog og har i en årrække arbejdet som streetworker, skolepædagog og oversætter i Hamborg, før hun er vendt hjem til Sydslesvig for at engagere sig i det danske mindretal igen. Hun har været leder af det danske kulturhus Aktivitetshuset i 5 år og herefter arbejdet som kommunikationskonsulent for det danske skolevæsen i Sydslesvig i 5 år. For sit virke i mindretallet har hun modtaget Grænseforeningens kulturpris i 2011 samt SSW’s kvindeforums Silke-Hinrichsen-Pris i 2017. For tiden er Katrine Hoop leder af projektet »Oplev Sydslesvig«, der skal synliggøre de mange gode oplevelser i Sydslesvig for gæster fra Danmark. Katrine Hoop vil fortælle om sin opvækst i mindretallet, gøre rede for de udfordringer, mindretallet står over for i dag samt præsentere sit nye projekt.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Jens-Christian Hansen. I efteråret 1944 indrettede SS en kz-lejr i nogle forfaldne barakker nær landsbyen Schwesing, ca. 50 kilometer fra den dansk-tyske grænse. Den var en de af mange mindre kz-lejre, der blev spredt ud over det tyskbesatte Europa i de sidste krigsår for at udnytte kz-fangernes slavearbejdskraft i rustningsindustrien eller ved storstilede byggeprojekter under ekstreme og ofte dødbringende betingelser. Da nazisterne efter den allierede landgang i Normandiet i sommeren 1944 frygtede endnu en invasion i Jylland eller langs den Tyske Bugt, skulle kz-fanger grave tankspærringer fra den nederlandske til den danske grænse og på tværs af Slesvig-Holsten. Hertil indrettedes seks filliallejre under den store Neuengamme-koncentrationslejr ved Hamburg, heriblandt Husum-Schwesing og Ladelund umiddelbart syd for grænsen. I foredraget fokuserer Jens-Christian Hansen særligt på danskerne, der blev deporteret til Husum-Schwesing.Hvordan overlevede de i et ekstremsamfund præget af sult, sygdomme, vold og terror? Var det muligt at tænke på andre end en selv, når man skulle interagere med fremmede for at overleve i en hverdag præget af ondskab og død? Havde etiske og moralske værdier fra livet før arrestationen overhovedet værdi et sted, hvor samfundets normer var vendt på hovedet? I foredraget præsenteres eksempler på både ofre, gerningsmænd og dem ind i mellem. Hvad man endte med at være, blev ofte et valg for eller imod overlevelse.
Foredraget rundes af med at perspektivere danskernes fangeerfaring til deres centrale rolle i efterkrigstidens retsopgør og problematiske erindringskultur. Jens-Christian Hansen er uddannet historiker med speciale indenfor besættelsestiden og særligt de danske kz-fanger. Han har gennem en årrække forsket i de danske fangers skæbne i særligt de mindre nazistiske koncentrationslejre. Til dagligt er Jens-Christian Hansen museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune og leder af Vildmosemuseet. Aftenen afsluttes med
Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Hans Gregersen. Der venter tilhørerne et par spændende timer, når forfatteren Hans Gregersen, Sæby, kommer på besøg i Grænseforeningen for at fortælle om Aalborg under besættelsen. For han har et indgående kendskab til Aalborg under besættelsen, som han har skrevet to store bøger om. I 2012 kom ”Krigens by” og i 2015 fulgte ”Gestapo i Aalborg”. Hans Gregersens foredrag tager sit udgangspunkt i de dramatiske begivenheder i august 1943, hvor det i Aalborg kom til voldsomme gadeuroligheder, der kostede syv dræbte og mere end hundrede kvæstede. Også i andre jyske byer var der uro i sommeren 1943, og det kulminerede den 29. august, da regeringen trådte tilbage. Få uger senere skærpedes tilstanden i Aalborg, da en større styrke Gestapo-folk etablerede sig på Højskolehotellet i midtbyen. Og herefter fulgte så 20 dramatiske måneder, hvor Aalborg var en by plaget af vold, terror og frygt. Kampen mellem danske modstandsfolk og Gestapos håndlangere var uhørt brutal med nedskydninger, likvideringer og schalburgtage. De mange overgreb medførte, at fem personer tilknyttet Gestapos hovedkvarter i Aalborg blev dødsdømt og henrettet under efterkrigstidens store retsopgør. Foruden bøgerne om Aalborg har Hans Gregersen beskrevet besættelsestiden i henholdsvis Aarhus, Frederikshavn og Sæby. Hans forfatterskab tæller flere end 60 udgivelser, med emner som lokalhistorie, rejsebøger og biografier. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Lars Kofoed-Jensen. Over 8000 børn er i skoleforeningens system fra vuggestue til studenterhue. Tallet er vokset lidt de seneste år, fordi vuggestuer er kommet med. Der er 3 store udfordringer som Skoleforeningen står over for: Økonomi, digitalisering og sprogpolitik.
Et evigt aktuelt spørgsmål er, hvordan mindretallet kan være dansk i Tyskland? Langt de fleste af Skoleforeningens medlemmer har tysk pas – det siger sig selv, når man er født syd for grænsen og vokser op i Tyskland – men hvordan kan man så være dansk? Og hvad nu hvis man oven i købet helst snakker tysk? Lars har haft en spændende karriere: Han har været gymnasielærer på Nørresundby Gymnasium og rektor på Haderslev Katedralskole. Nu er han direktør for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der driver 57 dagtilbud og 45 skoler, heraf to med gymnasial overbygning. Derudover driver de en højskole, en efterskole og et par lejrskoler. Skoleforeningen har 1500 ansatte og en årlig omsætning på ca. 800 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen kommer fra Danmark. Geografisk dækker de fra Sild i nordvest til Kiel i sydøst (ca.200 km i bil) – fra grænsen i nord til kanalen i syd (ca.70 km i bil). Et stort område! Kom og hør om den aktuelle situation fra en mand der om nogen kender til forholdene.

Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 3

Det er efterhånden blevet en tradition at Gaardsangerne fra Aalborg afslutter årets møderække. Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav.