Kalender - Grf. Silkeborg-Hammel

2018

8. jan.          Bestyrelsesmøde hos Flemming

11. jan.        Nytårskur ved foreningen Norden

29. jan.        Foredrag ved Christian Juhl (MF).   

17. feb.        Middelfartmøde      

13. marts  :  Foredrag ved Rene Rasmussen og Generalforsamling

19. marts     Bestyrelsesmøde hos Erik

18. april       Dybbøldagen

5. maj:         Besøg hos 'Danevirke'.

8. maj          Bestyrelsesmøde hos Flemming

26.-27. maj: Sendemandsmøde i Vingsted Centeret

1.-3. juni:     Sydslesvigske Årsmøder

14-17. juni   Folkemøde på Bornholm

14.-15.aug.  Tur til Vadehavet og Nordfrisland

26. aug.       Folkemøde på Ejer Bavnehøj

? okt.           Middelfartmøde

8. nov.          Sangaften

11.nov.        Våbenstilstandsdagen - 100 år's dagen

 

2019

10. feb.         Afstemningsdagen

13. marts      Generalforsamling

18. april        Dybbøldagen

4. maj           Sendemandsmødet

11. maj         Besøg fra 'Danevirke'  

24.-26. maj : Sydslesvigske Årsmøder

? august        Folkemøde på Ejer Bavnehøj

 

2020

10. feb.          Afstemningsdagen

18. april         Dybbøldagen

15.-17. maj : Sydslesvigske Årsmøder

11. juli :         Genforeningsfest Dybbøl