Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Kontakter

Sekretær
Højvang Nord 31, 6580 Vamdrup

Tlf. 75 58 33 05

Kasserer

Trelle Ager 43, 6580 Vamdrup

Tlf.: 61603308

Kalender

Teatertur til Flensborg med Kreds 20. Om eftermiddagen er der tid til grænseindkøb. Kl. 16 er vi inviteret til at besøge Skt.

Søren Riishøj: Polens historie og det tyske mindretal i Schlesien.

Program for Tur til Polen fra den 15.-21. april 2018 med
SSF Flensborg Amt og Grænseforeningen kreds 20

Vandkraftværket indviet 2.12.1924, der i disse år kæmper en kamp for at overleve og stadig producere el til systemet.

Torsdag den 18. til lørdag den 20. oktober.