Adventsfrokost

Dato
Sted

”Højvang”, Hobrovej 62, 9560 Hadsund

Adventsfrokost med sild og grønlangkål + kaffe og småkager. Julequiz og sange. Søren Laursen viser DVD fra Sydslesvig-turen. Pris 125,- kr. Tilmelding senest 27. november til Søren Laursen på tlf. 9857 1281.