Midtsjællands Grænseforening

Kontakter

Læskovvej 235, 4632 Bjæverskov

Tlf. 20 21 88 63

Kalender

Forårsmøde. Jens Andresen holder foredrag.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

Foreningen indbyder til en rundvisning på Egholm Museum. Museet har Danmarks største private våbensamling.

Pernille Juhl fortæller om sin nye bog ”Frihed og ære”.