Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Kontakter

Engdraget 3, 6880 Tarm

Tlf. 97 37 52 70

Kalender

Sted:

Seniorcenteret, Holger Danskes Plads 4,1, Skjern

Vores liv i Grønland fortalt af Bent Philbert, Hemmet.

Sted:

Brejninggård Efterskole, Brejninggårdsvej 12, Spjald

Først bliver vi vist rundt på denne smukke skole med den lange historie.

Sted:

Erhvervsskolen Vestjylland Vestergade 42, Borris (Den tidligere Borris Landbrugsskole)

Erhvervsskolen Vestjylland er en specialskole, der hjælper udsatte unge videre i livet. Der tilbydes flere personligt tilrettede, praktiske uddannelser.

Sted:

Ølstrup Kirke

Efter en kort andagt ved sognepræst Inge-Dorte Kaasgaard i Ølstrup Kirke fortsættes med samvær og kaffebord i Ølstrups nye samlingssted: Kernen.

Sted:

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, Skjern

I Bundsbæk Mølle ser vi museets nye udstilling om rakkerne. Derefter går vi ad mosestien til Rakkerhuset, hvor Per Lunde Lauridsen fortæller om rakkerne.

Sted:

Lufthavnsvej 1, Stauning

Først får vi en rundvisning i den fine hal med de mange både civile og militære fly.

Sted:

Skjern Tekniske skole

Afgang Skjern Tekniske skole kl. 7:15, Tarm rutebilstation 7:25.
Udflugten går i år til Sønderjylland og Sydslesvig.

Sted:

Vesterled, Vesterledvej 76, Sdr. Haurvig

Vesterled har siden erhvervelsen i 1946 hvert år været feriekoloni for børn og unge fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Sted:

Fiskbæk Missionshus, Skråvejen 2, Fiskbæk

Asger Bjørnskov fra Lem arbejder 7 dage om ugen i 8 måneder og bruger så 4 måneder hver vinter til at rejse rundt på Jorden, og han har prøvet det meste!

Sted:

Christianslyst

Fredag den 26. til søndag den 28. oktober. Christianslyst og Sydslesvig. Program udarbejdes senere. Turen er i samarbejde med Ringkøbing Grænseforening

Sted:

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen.

Sted:

Tarm rutebilstation

Der er kaffe og rundstykker undervejs, inden der gøres stop ved et grænsesupermarked. Der bliver et fællesprogram-punkt i byen og tilbud om fællesspisning.