Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Kontakter

Kalender

Karen Hanne Munk, efterskolelærer cand.mag. i musik og etnografi medlem af

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen.

Fhv. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen.

Biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa taler, ”Hvor går grænsen ?”.