Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Kontakter

Kalender

Vi starter aftenen med glögg og klejner.

Kører vi på vores traditionelle tur til den julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs.

Vi får denne aften besøg af tidligere videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen, Staby.

Fhv. arkivar, dr. phil Lars N.

Foredrag.

Efter en kort andagt ved Sognepræst Inge-Dorthe Brønden Kaasgaard i Ølstrup Kirke fortsættes med samvær og kaffebord i Ølstrups nyeste samlingssted, kulturhu

Aftenturen går i år til Hvide Sande, som i de seneste år har markeret sig med mange spændende tiltag.

Sommerturen går i juni måned til Bremen, Brügge, Bruxelles. Der planlægges en tur til disse spændende byer i tiden 4. - 9. juni 2018.

Vi bliver sat af bussen tæt ved Laksens Hus og går til Albæk Mose, hvor vi oplever den dejlige natur, der bl.a. er hjemsted for kødædende planter.

Generalforsamlingen starter traditionen tro med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter en rundvisning på højskolen fortæller forstander Else Mathiasen, hvordan dagliglivet på højskolen former sig for både elever og personale.

Til et rigtigt adventsmøde startes med klejner og glögg. Vi får besøg af fortællerne Nina Stenshøj og Peter Barner Rasmussen.

Afgang med bus fra Museumspladsen kl.