Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Kontakter

Sortholmvej 5, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 57 93 09

Kalender

Vi inviterer igen på sønderjysk grønlangkål med tilbehør, hvorefter tidl.

Vi forventer deltagelse fra vor venskabsforbindelse i Skovlund – Valsbøl og efter generalforsamlingen og kaffen vil provst, Jacob Køhn Andersen, holde foredr

Tag med på en spændende tur til Naturpark Vadehavet, hvor vi først besøger det allerede meget berømte nye Vadehavscenter, og derefter tager med Mandøbussen o

Friluftsgudstjeneste klokken 11. ved pastor Finn Rønnow, Valsbøl Pastorat, Sydslesvig. Det øvrige program annonceres senere.

Foredrag ved tidligere redaktør af ”Æ Rummelpot” Sven-Erik Ravn, der vil tale om; ”Hjemmefronten. De sønderjyske kvinder under 1. verdenskrig”. Entré inkl.

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00.