J.Th. Lundbye mindestøtte

Mindestøtte i Bedsted over maleren J. Th. Lundbye, der omkom ved Arndrup Mølle på grund af et vådeskud

Privacy
Picture